Het aantal aanvragen voor kraamzorg blijft jaar na jaar stijgen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Terwijl vijf jaar geleden op een heel jaar in zo’n 9.700 dossiers kraamzorg werd verleend, stond de teller na het eerste semester van 2018 al op 8.600. “Kraamzorg wint enorm aan populariteit,” aldus Schryvers, “Wellicht mede omdat pas bevallen vrouwen het ziekenhuis sneller verlaten. Het is dan ook belangrijk in voldoende aanbod te blijven voorzien. Een goede opvolging van zowel moeder als kind is van groot belang, in het bijzonder wanneer postpartumcomplicaties zich voordoen.

Gezinnen die een baby verwelkomen, kunnen kraamzorg aanvragen. Kraamzorg is een vorm van gezinshulp die vrouwen en hun gezin helpt te wennen aan de nieuwe situatie door een handje toe te steken bij de zorg voor de pasgeborene of door lichte huishoudelijke taken over te nemen. 

In 2013 waren er 9.713 dossiers gezinszorg waarin zorg werd geboden aan een gezin met een pasgeboren kind. Sindsdien blijft dat aantal jaar na jaar sterk toenemen. Zo ging het in 2017 al om meer dan 14.000 dossiers, een stijging van maar liefst 47,68 procent. De trend lijft zich doorzetten.

Tijdens het eerste semester van 2018 werden al 8.600 dossiers geteld.

Wie bevallen is, heeft recht op kraamzorg tot 8 weken na de geboorte van het kind. Veel ziekenfondsen betalen een aantal uren kraamzorg terug, vaak is dat 30 uur. Het gemiddeld aantal uren gezinszorg per dossier kraamzorg daalde licht, van 34,53 uur in 2013 over 30,04 uur in 2016 tot 28,11 uur in de eerste helft van 2018. Het aandeel gezinnen waarbij meer dan 80 uur kraamzorg werd verleend, lijkt in 2018 in dezelfde lijn te liggen als in de twee jaren daarvoor.

 

 

2013

2015

2016

2017

2018

Dossiers kraamzorg

9.713

11.445

13.630

14.344

8.600*

Gemiddeld aantal uur kraamzorg

34,53

32,74

30,04

27,99*

28,11*

Meer dan 80 uur

453 (4,6%)

503 (4,4%)

408 (2,9%)

240 (3%)*

224 (2,6%)*

(*) enkel eerste semester

 

De meeste dossiers worden opgestart in Oost- en West-Vlaanderen, maar in het Brussels Gewest is het aandeel dossiers kraamzorg binnen het totaal aantal dossiers gezinszorg het grootst. 

Mogelijk is de federale beslissing om de verblijfsduur in het ziekenhuis na een bevalling minder te financieren, mee verantwoordelijk voor de stijgende vraag naar kraamzorg. Vrouwen worden daardoor sneller ontslagen uit de kraamkliniek. “Er wordt ook steeds meer ingezet op de zorg aan huis voor kersverse moeders. Het is dan natuurlijk belangrijk om in voldoende aanbod te voorzien,” vindt Schryvers. 10% van de jonge moeders krijgt na de bevalling in meer of minder mate een postpartum depressie. “Zeker in dergelijke gevallen is een goede opvolging van zowel moeder als kind van groot belang,” vult zij aan.

Schryvers benadrukt het belang van afstemming tussen Vlaanderen en het federale niveau om in de nodige begeleiding en hulp van pas bevallen vrouwen te voorzien. In november 2016 keurde het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie goed waarin wordt gevraagd naar een betere uitbouw van de postnatale zorg thuis. “Daarin moet de ambulante vroedvrouw een centrale rol krijgen en moet de medische zorg thuis 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 verzekerd kunnen worden. Ook samenwerking tussen gespecialiseerde verzorgenden en de gynaecoloog, huis- en kinderarts en de vroedvrouw is van groot belang,” aldus Schryvers, “Het is goed dat meer en meer jonge gezinnen de weg naar kraamzorg vinden. Door een goede afstemming en opvolging van de zorg in de kraamkliniek en thuis, geven we moeder en baby’s meer kansen op een goede start.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.