Voorstel van decreet Extern Toezicht

12-01-2017

Er komt een externe commissie van toezicht op de gemeenschapsinstellingen en andere jeugdinstellingen die besloten opvang organiseren. Het voorstel van decreet dat de Vlaamse meerderheidspartijen daartoe indienden werd vandaag goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. De commissie wordt geïnstalleerd in de schoot van het Kinderrechtencommissariaat. Het is ook de Kinderrechtencommissaris die de commissie zal voorzitten. Maandcommissarissen zullen de instellingen regelmatig en minstens één keer per maand bezoeken. De jongeren die er verblijven krijgen het recht bij hen zaken aan te kaarten of een klacht te uiten. Met de goedkeuring van dit decreet komt Vlaanderen tegemoet aan een internationale verplichting.

In 2014 en 2015 werden respectievelijk 921 en 1268 unieke jongeren tussen 13 en 19 jaar opgenomen in een gemeenschapsinstelling. Wie van zijn vrijheid beroofd is, is continu afhankelijk van het functioneren van anderen en dit in een strak institutioneel georganiseerd gezagskader. Dit heeft een grote impact, a fortiori op kinderen en jongeren. Daarom is vanuit mensenrechtenperspectief en overeenkomstig internationaal vigerende regelgeving een bijzondere rechtsbescherming nodig, die misbruik en willekeur moet tegengaan, en die een humane, constructieve behandeling garandeert.

Tot op heden gebeurde het toezicht op de gemeenschapsinstellingen door de administratie zelf. Die was als het ware rechter en partij tegelijk. Vlaanderen kreeg hierop vanuit diverse hoeken reeds meermaals opmerkingen.  Daar komt nu verandering in.

“Met de oprichting van een externe commissie van toezicht, komt er een extern en onafhankelijk toezicht,” aldus hoofdindiener Katrien Schryvers (CD&V), die over het thema vorige legislatuur ook al een conceptnota indiende.

“De commissie van toezicht wordt voorgezeten door de Kinderrechtencommissaris en bestaat verder uit een aantal maandcommissarissen,” zegt Lorin Parys (N-VA), “Zij werken volledig onafhankelijk van de regering en de administratie.”

Minstens één keer per maand zullen de maandcommissarissen de instellingen bezoeken. Zij zijn bereikbaar voor de jongeren, die bij hen opmerkingen (grieven) kunnen uiten. Wanneer het gaat over een echte klacht, wordt die overgemaakt aan het Kinderrechtencommissariaat.

“De commissie kan bemiddelen en aanbevelingen formuleren,” vult Martine Taelman (Open VLD) aan, “We voorzien ook in een actieve terugkoppeling naar de voorzieningen en de jongeren zelf.”

Jaarlijks zal de commissie over haar werking, haar vaststellingen en aanbevelingen rapporteren aan het Vlaams Parlement. “Op die manier bieden we meer en noodzakelijke rechtswaarborgen aan de minderjarigen die van hun vrijheid beroofd zijn. Bovendien krijgen we meer zicht op de detectie van problemen, én op de positieve ontwikkelingen op het vlak van behandeling van minderjarigen in de voorzieningen,” besluit Katrien Schryvers. Zij benadrukt ook dat de oprichting van de commissie van toezicht de voorzieningen er niet van ontslaat zelf intern te blijven werken aan een cultuur waarin problemen, conflicten of klachten bespreekbaar worden gesteld in de dagdagelijkse relaties tussen cliënten en hun begeleiders of opvoeders.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.