Meer dan 1400 baby’s en peuters met een specifieke zorgbehoefte vonden in 2015 een plaats binnen de vergunde kinderopvang voor baby’s en peuters. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De opvanginitiatieven die deze kindjes met bijzondere zorgnoden opgevangen, krijgen daarvoor extra subsidies, met name de inclusiesubsidie.

Het opvangen van een kind met specifieke zorgbehoeften is niet altijd evident en stelt een organisator van kinderopvang, de opvanglocatie en de individuele begeleiders voor een aantal uitdagingen. Om hen te helpen deze uitdagingen aan te gaan zijn er onder meer de zestien centra inclusieve kinderopvang (CIK), gespreid over vijftien Vlaamse zorgregio’s en Brussel. Deze CIK’s gingen van start op 1 januari 2014 en hebben als opdracht hun expertise inzake inclusieve opvang te delen en organisatoren van kinderopvang te sensibiliseren en te ondersteunen bij de verdere uitbouw van inclusieve opvang. In elk centrum is daarvoor een inclusiecoach werkzaam. In 2015 bereikten zij 206 opvanglocaties.

Per kind dat specifieke zorgbehoeften heeft, kan de vergunde of erkende kinderopvangorganisator een prestatiesubsidie aanvragen. Deze financiële tegemoetkoming geeft de organisator de kans om extra zorg uit te bouwen voor de opvang van kinderen met bijzondere zorgnoden.

In 2015 telde Kind en Gezin 1.432 kinderen met een specifieke zorgbehoefte voor wie er een toestemming is voor de specifieke inclusiesubsidie in de vergunde opvang van baby’s en peuters.

Dit betekent een stijging van het aantal subsidie-aanvragen voor individuele inclusieve opvang ten opzichte van 2014.  Deze stijging is groter in zorgregio’s met een CIK, dan in een regio zonder, wat laat vermoeden dat sensibilisering leidt tot meer aandacht voor kinderen met specifieke zorgbehoeften.

Voor 2015 was West-Vlaanderen koploper met 438 kindjes. Tweede in rij is Oost-Vlaanderen met 354 kindjes.

Provincie

Aantal kinderen met specifieke zorgbehoeften

in vergunde opvang

Antwerpen

220

Limburg

202

Oost-Vlaanderen

354

Vlaams-Brabant

177

West-Vlaanderen

438

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

41

Totaal

1.432

 “Sensibilisering en ondersteuning door middel van de subsidies en vanuit de Centra voor Inclusieve Kinderopvang blijft enorm belangrijk,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, “Dit helpt om, naast de economische en pedagogische rol, ook de sociale functie van kinderopvang waar te maken. Daarbij is het essentieel dat binnen eenzelfde opvanginitiatief plaats kan zijn voor kinderen zonder bijzondere noden en kinderen met specifieke zorgbehoeften.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.