De nieuwe Vlaamse regering voorziet ongezien veel middelen voor de lokale besturen. Bijkomend bij de gewone middelen van het gemeentefonds, komen er extra middelen om de pensioenlast van de gemeenten te verlichten en om in te zetten op het beheren en vrijwaren van open ruimte. Zo zou de gemeente Zoersel in de periode 2020-2024 in totaal meer dan 3 miljoen euro in surplus bekomen.

Het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord zet sterk in op het behoud van de open ruimte en geeft hiervoor de lokale besturen extra middelen. Zo zal er, naast het gemeentefonds, een bijkomende algemene financieringslijn opgebouwd worden waarvoor alle gemeenten behalve de dertien centrumsteden in aanmerking komen. De impact ervan wordt geleidelijk opgebouwd om in 2024 op volle kracht te komen. Voor de berekening van dit bedrag wordt rekening gehouden met de oppervlakte in de gemeente aan bos, tuinen en parken, woeste gronden, waterlopen, akkerland, grasland, recreatiegebied en boomgaarden.

“Voor Zoersel betekent dat een jaarlijkse toelage die oploopt van 80.000 euro in 2020 tot bijna 460.000 euro in 2024. In totaal zal Zoersel voor open ruimte, gespreid over vijf jaar,  ongeveer 1,3 miljoen euro krijgen,” aldus Katrien, “Wij zullen er met CD&V in de gemeenteraad op toezien dat de huidige bestuursploeg daar op een verantwoorde manier mee omgaat en de middelen ten volle inzet voor het behoud van het groene en landelijke karakter van onze gemeente.”

Ook voor de omliggende gemeenten heeft de Vlaamse regering aanzienlijke bedragen veil voor het beheren en vrijwaren van de open ruimte. Zo bedraagt de raming voor Schilde voor de volgende 5 jaar in totaal meer dan 1 miljoen euro, voor Zandhoven 1,4 miljoen euro, voor Malle bijna 2 miljoen euro en voor Brecht bijna 3 miljoen euro.

De financiële inspanningen vanuit Vlaanderen naar de lokale besturen toe gaan echter nog verder. Zo voorziet de nieuwe Vlaamse Regering voor de komende jaren middelen om de helft van wat gemeenten moeten betalen aan responsabiliseringsbijdragen voor hun pensioenlasten voor haar rekening te nemen. Op die manier krijgen de lokale besturen meer ademruimte om te investeren. Ook deze bedragen lopen, gespreid over de komende vijf jaar, op tot in de miljoenen. Voor Zoersel bijvoorbeeld zou het gaan over een bedrag van ongeveer 1,8 miljoen euro over de komende 5 jaar.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.