Tijdens de eerste plenaire vergadering van het nieuwe zittingsjaar, op 23 september 2019, hechtte het Vlaams Parlement zijn goedkeuring aan een voorstel van decreet van Katrien Schryvers (CD&V), Lorin Parys (N-VA) en Freya Saeys (Open VLD). Met dit voorstel verduidelijkt het parlement de overgangsbepalingen in het recente decreet jeugddelinquentie. Zo wordt verzekerd dat de uithandengeving mogelijk blijft onder de vroegere voorwaarden, tot de alternatieven voorhanden zijn.

Op 1 september ll. trad het nieuwe decreet jeugddelinquentie in werking. Het decreet kende een intens voorbereidingstraject met tal van actoren.

Met dit decreet legt Vlaanderen de klemtoon op de verantwoordelijkheid van de jongere die een jeugddelict heeft gepleegd en op herstel. Zo krijgt de rechter ruime mogelijkheden tot het opleggen van een maatregel of een sanctie, maar kan de jongere ook zelf een positief project voorstellen.

Eén van die bijkomende mogelijkheden is langdurige gesloten begeleiding in een gemeenschapsinstelling. Waar die besloten opvang in de vroegere wet maar mogelijk was tot de leeftijd van 20 jaar, voorziet het nieuwe decreet dat dit in de toekomst zal kunnen tot de leeftijd van 23 jaar, en in uitzonderlijke gevallen tot 25 jaar.

De uithandengeving blijft voor zeer zware feiten behouden, maar de voorwaarden daarvoor worden aangepast, gelet op de mogelijkheid tot langdurige gesloten opvang in de gemeenschapsinstellingen. Via uithandengeving kunnen jongeren worden berecht als volwassenen. De voorbije jaren gebeurde dat in Vlaanderen een zevental keer per jaar.

Om voldoende capaciteit te creëren voor de nieuwe maatregelen, is voorzien dat het nieuwe decreet gefaseerd in werking zal treden.

“Het was vanzelfsprekend de bedoeling om, zolang de bepalingen met betrekking tot de langdurige gesloten opvang niet in werking zijn getreden, de vroegere voorwaarden voor uithandengeving te behouden,” aldus de indieners van het voorstel van decreet, “Door een verduidelijking van de overgangsbepalingen nemen we dit nu ook expliciet op in het decreet.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.