Een overlijden is niet enkel een emotionele gebeurtenis, het brengt ook heel wat administratie met zich mee. Zo gebeurt het dat verhuurders na het overlijden van hun huurder maandenlang niet op het appartement mogen en het pand dus niet kunnen verder verhuren of verkopen. Dit doet zich bijv. voor wanneer er zich geen erfgenamen aanbieden of wanneer ze allemaal afstand doen van de nalatenschap. Dat zorgt voor leegstand en verlies aan inkomen, want vooraleer de verhuurder de woning kan vrijmaken en verder verhuren, moet hij zich richten tot de vrederechter. Anderzijds blijven erfgenamen na het overlijden van de huurder verbonden aan het huurcontract, waardoor ze huur moeten blijven betalen. Dankzij het nieuwe Vlaamse huurdecreet zal dit vanaf 1 januari 2019 niet meer voorkomen. Huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2019 zullen dan automatisch eindigen bij het overlijden van de huurder. Vlaams Parlementsleden An Christiaens en Katrien Schryvers dienden hierover in 2016 al samen een conceptnota in.

Tijdens de hoorzitting die met betrekking tot deze conceptnota werd georganiseerd in de commissie Wonen besvestigden verschillende sprekers de problematiek en de nood aan een oplossing. In de nieuwe woninghuurwet is opgenomen dat het huurcontract automatisch ontbonden wordt na twee maanden na het overlijden van de huurder, tenzij de erfgenamen te kennen geven het contract te willen behouden. Dat is goed voor de woning, die sneller opnieuw kan worden verhuurd, en voor de verhuurder, die sneller terug kan beschikken over het pand, in het bijzonder als er geen erfgenamen zijn of zich aanbieden. Wanneer de woning niet wordt leeggemaakt, kan de verhuurder immers al na twee maanden een curator aanstellen die alles leegmaakt en de inboedel verkoopt.

Ook voor de erfgenamen is dit een goede zaak. Zij blijven niet gebonden aan het betalen van de huur voor de resterende looptijd van het huurcontract.

Katrien Schryvers en An Christiaens zijn zeer tevreden dat een oplossing voor deze situaties werd opgenomen in het nieuwe Vlaamse Huurdecreet. Dit treedt op 1 januari 2019 in werking. De regeling biedt meer zekerheid en minder administratieve rompslomp aan alle betrokkenen.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.