Tienermoeders zullen binnenkort automatisch recht hebben op het laagste tarief in de kinderopvang. Dat staat in een voorstel van decreet dat de drie Vlaamse meerderheidspartijen Open Vld, CD&V en N-VA hebben ingediend in het Vlaams parlement. Minderjarige moeders kunnen geen contract afsluiten met een kinderopvang. Hun ouders kunnen dat wel. Daardoor wordt het tarief voor de kinderopvang berekend op het inkomen van de grootouders, en niet van de tienermoeders. Dat valt vaak duur uit. Daarom komt er nu een automatische toekenning van de laagste ouderbijdrage voor minderjarige moeders.

Ouders van tienermoeders draaien vaak op voor de kosten van hun kleinkinderen. Ze moeten in vele gevallen zowel de opvoeding van hun eigen minderjarig kind als dat van hun kleinkind financieren. Als daarbij nog een inkomensbijdrage komt voor de kinderopvang van hun kleinkinderen, wordt die opvang financieel moeilijker haalbaar. Willen we het voor tienermoeders mogelijk maken hun school af te maken én de grootouders de kans geven te blijven werken, dan is de betaalbaarheid van kinderopvang erg belangrijk. Daarom stellen we voor om voor de kinderen van minderjarige tienermoeders de laagste ouderbijdrage van vijf euro per dag te laten gelden.

Cijfers

Sinds enkele jaren daalt het aantal tienermoeders. In 2014 waren er 882 moeders jonger dan twintig met een gemiddelde leeftijd van 18,6 jaar. In 2015 waren er nog 843 tienermoeders. Dat het aantal tienermoeders daalt, betekent niet dat er geen problemen meer zijn. Uit onderzoek blijkt dat tienermoeders veelal behoren tot gezinnen met een lager inkomen en een groter risico op armoede lopen. Zeker wanneer die gezinnen bijkomende financiële lasten moeten dragen. Ook de kansarmoede-index van Kind en Gezin bevestigt die tendens

Pleegkinderen

Het automatisch toekennen van het laagste oudertarief gebeurt momenteel al voor pleegouders. Zij kunnen hun pleegkinderen voor vijf euro per dag naar de voorschoolse kinderopvang brengen. Reden daarvoor is dat zij slechts over een beperkte pleegzorgvergoeding beschikken. Door een hogere tegemoetkoming in kinderopvang worden potentiële pleegouders aangemoedigd om erg jonge kinderen op te vangen. We willen deze regeling uitbreiden naar tienermoeders. Zo kunnen de ouders en grootouders, ongeacht hun inkomen, rekenen op een betaalbare kinderopvang.

Het voorstel van decreet is ingediend in het Vlaams parlement en wordt later deze maand besproken in de commissie Welzijn. De indieners hopen dat het snel goedgekeurd zal worden.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.