Sedert de opstart van de lerende module van Domus Medica over intrafamiliaal geweld kregen al 1095 personen toegang tot de module. 897 daarvan waren erkende huisartsen. 362 rondden de opleiding reeds af. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister Wouter Beke.

De meeste meldingen die toekomen bij 1712, de hulplijn voor vragen of meldingen over alle vormen van geweld, misbruik en kindermishandeling, gaan over intrafamiliaal geweld. Kindermishandeling neemt daar een groter aandeel in dan partnergeweld.

“Door hun frequent en direct contact met verschillende leden van het gezin zijn huisartsen goed geplaatst om signalen van intrafamiliaal geweld te herkennen. In hun praktijk komen zij tot twee keer per week in contact met een slachtoffer van huiselijk geweld,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, “De reflex om dit als oorzaak te zien van bijvoorbeeld rug- of nekklachten is echter niet altijd aanwezig bij huisartsen. Evenmin komen slachtoffers er zelf gemakkelijk mee naar buiten. Wanneer het probleem toch aan de oppervlakte komt, blijkt het niet altijd evident voor de huisarts om er dieper op in te gaan of om door te verwijzen naar de juiste hulpverlening.”

Op vraag van voormalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen werd dan ook werk gemaakt van een e-learningtraject, gebaseerd op de bestaande richtlijnen van huisartsenkoepel Domus Medica over partnergeweld en kindermishandeling. Het betreft ‘blended learning’, een combinatie van face-to-face onderwijs en computerondersteunend leren. De blended learning duurt drie uur in totaal en is modulair opgebouwd. Sommige artsen spreiden de opleiding dan ook over enkele maanden.

Via de website van Domus Medica kregen ondertussen 1095 personen toegang tot de module. 897 daarvan zijn erkende artsen, 36 zijn huisarts in opleiding en tot de restgroep (162) behoren specialisten, verpleegkundigen of andere beroepsgroepen.

Wie de module volledig doorloopt, krijgt een accreditatie. Eind 2019 hadden sinds de lancering van de e-learning reeds 362 artsen de accreditering behaald.

De huidige module intrafamiliaal geweld zal tegen de zomer van 2020 opgesplitst worden in kleinere modules, nl een module partnergeweld en een module kindermisbehandeling.

Eerder deze maand lanceerden minister voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid en Domus Medica ook een e-learningmodule over ouderenmis(be)handeling.

“Bij geweld en mishandeling is het van groot belang dat signalen zo snel mogelijk herkend worden,” zo besluit Schryvers, “Huisartsen spelen daar een cruciale rol in. Ik kan dan ook alleen maar toejuichen dat zovelen van hen reeds ingingen op het gecreëerde aanbod, en hoop dat wie nog niet deelnam, die de volgende periode zal doen.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.