Voormalig OCMW-voorzitter Katrien Schryvers (CD&V)  betreurt dat kwetsbare mensen omwille van de coronacrisis momenteel niet meer terecht kunnen in sociale kruidenier De Netzak. Zij doet daarom een oproep aan het gemeentebestuur van Zoersel om ervoor te zorgen dat mensen in armoede niet in de kou blijven staan en in alternatieven te voorzien. Omwille van de coronamaatregelen werd eerder beslist om De Netzak te sluiten, om het besmettingsgevaar tussen klanten tegen te gaan, maar ook omdat veel vrijwilligers die er werken tot een risicogroep behoren. “Er zijn echter verschillende mogelijkheden om de dienstverlening van de sociale kruidenier toch toegankelijk te houden en zo mensen in armoede op een veilige manier te blijven ondersteunen,” aldus Schryvers, “Zeker in deze moeilijke periode is dit voor hen heel belangrijk.”

Al ruim drie jaar biedt De Netzak aan mensen met een Z-pas (dit zijn Zoerselaars met een laag inkomen) een aantal producten aan verlaagde prijzen. Het gaat dan over voedingsmiddelen, maar ook over producten voor persoonlijke hygiëne en onderhoud van de woning. Maar de sociale kruidenier doet meer dan dat. Zo is het ook een plek waar mensen samen een koffie drinken of van een kom soep en een babbel genieten. Zo biedt De Netzak niet alleen een tegemoetkoming op financieel vlak, maar biedt hij ook een buffer tegen sociaal isolement, iets waarvoor mensen in armoede meer risico lopen.

Naar aanleiding van de coronamaatregelen werd beslist om de sociale kruidenier voorlopig te sluiten. “Natuurlijk kan De Netzak nu niet op dezelfde manier werken als anders,” reageert Katrien Schryvers, die als voormalig OCMW-voorzitter mee aan de wieg stond van het initiatief, “Elke donderdagvoormiddag als de sociale kruidenier geopend is, is het zowel in de ontmoetingsruimte als in de winkelruimte een gezellige drukte. Dan de regels van sociale afstand garanderen, zou inderdaad niet mogelijk zijn.”

Wat Schryvers wel aankaart is dat voor het sluiten van de sociale kruidenier niet naar alternatieven is gezocht. “Nochtans was eerder gezegd dat er op afspraak gewerkt zou kunnen worden, met een beurtrolsysteem of met een afhaalsysteem,” aldus Schryvers, “maar blijkbaar is dit toch niet gebeurd.” Reden voor de volledige sluiting is dat de vrijwilligers die De Netzak normaal open houden veelal ouderen zijn en die dus behoren tot de risicogroep om met het nieuwe virus besmet te geraken. “Natuurlijk mogen zij geen enkel risico lopen. Het is nu echter de taak van het gemeentebestuur om het tijdelijk van de vrijwilligers over te nemen en er voor te zorgen dat onze meest kwetsbare gezinnen toch kunnen worden geholpen tijdens deze moeilijke periode. Door de klanten de mogelijkheid te geven op voorhand te bestellen en op een concreet uur te laten afhalen, kan worden vermeden dat er meerdere mensen tegelijkertijd aanwezig zijn en kan de veiligheid worden gewaarborgd.” Zo zou er bijvoorbeeld een spreiding kunnen zijn voor het ophalen van de bestellingen over de ganse donderdag en kunnen afgerekend worden bij het onthaal, zoals anders bij bestellingen van mensen die werken en niet in de mogelijkheid zijn tijdens de openingsuren te komen.

Schryvers doet dan ook een dringende oproep aan de gemeente om ervoor te zorgen dat mensen met een Z-pas voor aankopen van basisproducten beroep kunnen blijven doen in De Netzak, en daarbij maatregelen te treffen die in overeenstemming zijn met de richtlijnen die verdere verspreiding van het virus moeten tegengaan. Ze nam daarvoor ook al contact op met de bevoegde schepen, Cindy Van Paesschen. “Met de sluiting van de sociale kruidenier worden de mensen die er normaal komen nu twee keer op de proef gesteld,” vindt Schryvers, “Niet alleen missen ze de sociale contacten, ook worden ze nu verplicht om hun levensmiddelen in andere en dus duurdere winkels te kopen. Bovendien zijn omwille van het hamsteren dat we de voorbije dagen zagen gebeuren vaak de goedkoopste producten niet meer voorradig. Ik hoop dan ook dat de verantwoordelijke schepen werk wil maken van een alternatief voor de volledige sluiting van de sociale kruidenier.”

Schryvers verwijst ook naar de maatregel van federaal minister Nathalie Muylle, die middelen vrijmaakt voor de voedselbanken en de ocmw, net om ervoor te zorgen dat er voldoende hulp beschikbaar is.

Het opnieuw toegankelijk maken van de sociale kruidenier voor kwetsbare gezinnen kan bovendien ook voorkomen dat de producten die er nu nog in voorraad staan, vervallen en nadien niet meer gebruikt kunnen worden.

Schryvers stelt ook de vraag om te onderzoeken op welke manier boodschappen van De Netzak via vrijwilligers bij mensen thuis kunnen worden geleverd, als zij omwille van het beperkt aanbod aan openbaar vervoer nu, ziekte of omdat de kinderen thuis zijn, hun koopwaar niet zelf kunnen ophalen.  Ze verwijst daarbij naar de vele vrijwilligers die zich de voorbije dagen ook in Zoersel al meldden. 

“Een crisis als deze hebben we allemaal nog nooit meegemaakt,” zo besluit Katrien Schryvers, “Net voor de meest kwetsbare mensen is deze moeilijke periode extra zwaar. Laat ons daarom allemaal samen zorgen dat zij niet uit de boot vallen, ook al vraagt dat extra inspanningen en een andere manier van werken. Zelf ben ik alvast bereid hiervoor indien nodig mee de handen uit de mouwen te steken.”