08-05-2020

In Zoersel wordt nu toch gewerkt aan een heropening van sociale kruidenier De Netzak. Concreet is het de bedoeling dat klanten vanaf 14 mei zullen kunnen bestellen en afhalen. CD&V is tevreden dat de klanten terug beroep zullen kunnen doen op De Netzak, maar betreurt de gang van zaken van de voorbije weken.

Al ruim drie jaar biedt De Netzak aan mensen met een Z-pas (dit zijn de Zoerselaars met een laag inkomen) een aantal producten aan verlaagde prijzen. Het gaat dan over voedingsmiddelen, maar ook over producten voor persoonlijke hygiëne en onderhoud van de woning. Maar de sociale kruidenier doet meer dan dat. Zo is het ook een plek waar mensen samen een koffie drinken of van een kom soep en een babbel genieten. Zo biedt De Netzak niet alleen een tegemoetkoming op financieel vlak, maar biedt hij ook een buffer tegen sociaal isolement, iets waarvoor mensen in armoede meer risico lopen.

Naar aanleiding van de coronacrisis werd in Zoersel beslist de sociale kruidenier voorlopig te sluiten. De vrijwilligers die De Netzak normaal openhouden, zijn immers veelal ouderen en behoren dus tot de coronarisicogroep, en in de winkel zelf is afstand houden moeilijk als er meerdere klanten aanwezig zouden zijn.

Het feit dat er toen niet naar alternatieven werd gezocht, zoals het werken op afspraak, met een beurtrolsysteem of op bestelling, stuitte op protest van oppositiepartij CD&V-Zoersel. “De kwetsbare klanten zijn verplicht om hun levensmiddelen in andere en dus duurdere winkels te kopen. Omwille van het hamsteren waren ook vaak de goedkoopste producten niet meer voorradig,” liet Katrien Schryvers, voormalig OCMW-voorzitter en Vlaams Parlementslid toen optekenen. Schryvers verwees daarbij ook naar andere gemeenten waar wél een werkbaar alternatief werd geboden, zoals in Brasschaat waar gewerkt wordt met jongere en nieuwe vrijwilligers en op afspraak, Essen waar de sociale kruidenier door een jonger team werd opengehouden of Zandhoven waar vrijwilligers aan huis leverden.

“Het Vast Bureau van het OCMW besliste uiteindelijk een wekelijkse forfaitaire geldelijke compensatie te geven aan alle mensen met een Z-pas omwille van de sluiting van hun sociale kruidenier.”, stelt Inge Diels, lid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.

Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 21 april ll. antwoordde schepen Cindy Van Paesschen in antwoord op een vraag van Katrien Schryvers dat er toch werk zou worden gemaakt van een heropstart van De Netzak. Daarbij werd gedacht aan het mogelijk maken van bestellingen en afhalingen, zo stelde de schepen. Van Paesschen liet zich ook ontvallen dat dit nodig was omwille van de grote kost van de compensaties.

Uit cijfers die intussen werden vrijgegeven, blijkt dat een bedrag van 19.102 € werd betaald aan deze compensaties. Vanaf 1 mei werden die tegemoetkomingen echter gestopt.

Hoewel de compensatie gestopt is, is intussen de dienstverlening van De Netzak evenwel nog niet terug opgestart, maar gelukkig is nu toch een concreet vooruitzicht: vanaf 14 mei zullen de klanten er terug terecht kunnen, zij het op bestelling en mits afhaling. Hiervoor wordt beroep gedaan op een aantal nieuwe vrijwilligers.

“Natuurlijk zijn wij tevreden dat de klanten eindelijk terug toegang gaan krijgen tot de producten van de sociale kruidenier, al zal dat begrijpelijk voorlopig nog op een andere manier zijn,” reageren Katrien Schryvers en Inge Diels op het nieuws van de heropstart. “Voor hen maakt dit echt een groot verschil. We appreciëren ten zeerste dat een aantal nieuwe vrijwilligers hier mee hun schouders onder zetten. Vanuit onze fractie blijven wij het heel erg betreuren dat niet van in het begin gezocht is naar alternatieven zoals in andere gemeenten. Aan compensatietegemoetkomingen werd meer dan 19.000€ betaald, en hiermee werd zelfs niet de volledige periode van sluiting overbrugd. Omwille van de sluiting hebben wij aangedrongen op een compensatie, maar als het gemeentebestuur van in het begin had gezorgd voor continuïteit, dan was een sluiting niet nodig geweest en hadden de middelen die aan deze compensaties besteed zijn heel nuttig besteed kunnen worden voor andere sociale projecten in onze gemeente. Noden zijn er immers veel.”