De meeste vaders en meemoeders die werken voor de Vlaamse overheid maken dankbaar gebruik van hun recht op geboorteverlof, zo blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers.

26-03-2021

Wie vader of meemoeder wordt, heeft recht op geboorteverlof. Tot 2020 bedroeg dit 10 werkdagen. Ingevolge federale beslissingen is dit sedert 1 januari 2021 voor werknemers in de privésector, contractuele werknemers in dienst van de overheid, federale statutaire ambtenaren en zelfstandigen uitgebreid naar 15 dagen. Op 1 januari 2023 zal dit verder worden verhoogd naar 20 dagen. De 15 dagen moeten binnen de vier maanden na de bevalling worden opgenomen. Dat kan in één keer, maar ook gespreid. Het moet wel steeds gaan over hele dagen.

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers legde vorig jaar bij minister Bart Somers een analoge uitbreiding voor de Vlaamse statutaire ambtenaren en de statutairen werkzaam bij de lokale besturen op tafel. Intussen werd het recht op langer geboorteverlof ook voor hen verzekerd: 15 dagen vanaf dit jaar, en 20 dagen vanaf 2023.

“Een recht hebben is één zaak, maar dat recht mag geen dode letter blijven. Daarom is het nodig om op te volgen in hoever mensen van dit recht gebruik maken”, aldus Katrien Schryvers. Het parlementslid informeerde daarom via een parlementaire vraag bij Vlaams minister Bart Somers, bevoegd voor Binnenlands Bestuur, naar de mate waarin de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid gebruik maken van het geboorteverlof.

Uit dit antwoord blijkt dat van de 325 personeelsleden die vorig jaar de geboorte van een kind registreerden, er 301 geboorteverlof opnamen. De cijfers van de voorgaande jaren tonen eenzelfde beeld. “Het overgrote deel van de personeelsleden bij de Vlaamse overheid doet dus effectief beroep op het geboorteverlof,” aldus Schryvers, “Toch tonen de cijfers ook dat de voorbije jaren toch ongeveer 7 procent van de medewerkers die de geboorte van een kind registreerden, in datzelfde jaar geen geboorteverlof opnam;”.

Niet alleen het aantal medewerkers dat gebruik maakte van zijn recht op geboorteverlof ligt hoog, ook het aantal dagen geboorteverlof dat wordt opgenomen, is quasi het maximum, zo leidde Schryvers nog af uit de cijfers die ze bekwam. Het gemiddeld aantal dagen geboorteverlof dat vorig jaar werd opgenomen bedroeg 9,1 dagen. In 2019 en 2018 ging het om gemiddeld 9,3 dagen en in 2017 over 9,2 dagen.

“Het is positief dat personeelsleden van de Vlaamse overheid in grote mate gebruik maken van het geboorteverlof”, aldus Katrien Schryvers, “Het biedt vaders en meemoeders immers de kans om na de geboorte van een kind meer tijd te hebben voor hun gezin. Zo kunnen taken tussen de beide ouders beter verdeeld worden en zo krijgt ook de ouder die het kind niet zelf heeft gedragen meer kans om er een warme band mee op te bouwen. Het is afwachten in hoeverre vaders en meemoeders ook beroep zullen doen op de uitbreiding van het geboorteverlof. Ik hoop dat de nieuwe mogelijkheden gezinnen waar een kindje wordt geboren nog meer kansen geeft om aan de nieuwe situatie te wennen. Het blijft belangrijk om álle ouders te overtuigen van de waarden van deze extra dagen.”