Reeds acht studenten toegepaste psychologie slaagden voor het keuzevak dat ze sinds dit jaar kunnen volgen en waarin ze gevormd worden tot beantwoorder bij de Zelfmoordlijn 1813. Per semester zullen ook vijf studenten stage kunnen lopen bij het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. Met deze nieuwe keuzevakken doen studenten niet alleen vaardigheden op die van groot belang zijn bij hun latere loopbaan, het vergroot ook de capaciteit en dus bereikbaarheid van het Meldpunt 1813.

Hoewel de zelfdodingscijfers in Vlaanderen sinds 2000 met 21 procent zijn gedaald, blijft het aantal suïcides (ongeveer drie per dag in 2016) hoog in vergelijking met andere landen. Suïcidepreventie blijft dan ook een prioriteit in het Vlaams welzijnsbeleid.

Een belangrijk element daarin is de Zelfmoordlijn 1813 waar iedereen met suïcidale gedachten of iedereen die zo iemand kent terechtkan per telefoon, per e-mail of via chat. De Zelfmoordlijn 1813 wordt uitgebaat door Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ), is  operationeel sinds 2013 en wordt bemand door vrijwilligers ondersteund door professionelen. In 2017 werden 15.073 oproepen beantwoord door 1813, dat is 3,5 procent meer dan in 2016. Belangrijk in het preventiebeleid is ook om hulpverleners meer vaardigheden bij te brengen om suïcidale personen te herkennen en bij te staan of door te verwijzen.

Op 1 januari 2018 waren er 137 vrijwilligers actief bij de Zelfmoordlijn. Dat is voldoende om de basisbezetting van de lijn te garanderen, maar niet om op elk moment alle oproepen te beantwoorden. Om de bereikbaarheid van het meldpunt 1813 te verbeteren én om ervoor te zorgen dat steeds meer professionelen al tijdens hun opleiding de nodige vaardigheden meekrijgen om met suïcidale personen om te gaan, maakte minister Vandeurzen voor het schooljaar 2018-2019 50.000 euro vrij. Met deze middelen wordt binnen de opleiding Toegepaste Psychologie van de Thomas More Hogeschool een keuzevak aangeboden waarbinnen jaarlijks maximaal tien studenten van medewerkers van het CPZ een opleiding krijgen tot het voeren van crisisgesprekken met suïcidale personen. Reeds acht studenten slaagden voor het keuzevak.

Daarnaast zullen per semester telkens vijf studenten van verschillende opleidingen (bijv. klinische psychologie, criminologie, maatschappelijk werk…) stage lopen binnen het CPZ. Binnen het kader van deze stage krijgen zij een versnelde opleiding tot beantwoorder en zullen zij een substantieel deel van de stagetijd besteden aan het bemannen van de Zelfmoordlijn.

Zowel de studenten die het keuzevak volgen als studenten die stage lopen worden vooraf gescreend en op basis daarvan geselecteerd. Het gaat immers telkens om maximaal respectievelijk tien en vijf studenten.

In eerste instantie wordt voor dit project samengewerkt met de Thomas More Hogeschool in Antwerpen, maar het CPZ legt ook contacten met andere hogescholen en universiteiten. Zo start dit voorjaar een gelijkaardig traject met de opleiding psychologie aan de VUB. Ook met de VIVES Hogeschool Kortrijk, de UCLL Leuven, Odisee en de UGent waren er al gesprekken.

Het is de bedoeling om het proefproject structureel te maken en binnen verschillende opleidingen in te bedden. Het beschikken over vaardigheden om om te gaan met personen met zelfdodingsgedachten is voor veel professionele hulpverleners een grote meerwaarde en aldus een belangrijk element in het preventieplan. Daarenboven wordt zo hopelijk een systeem uitgebouwd waarbij de capaciteit van de Zelfmoordlijn structureel versterkt wordt met studenten.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer van de Zelfmoordlijn: 1813 of op www.zelfmoordlijn1813.be

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.