Sinds 1 januari kunnen werknemers in de privésector en contractuele personeelsleden van de openbare sector pleegouderverlof opnemen. Daarbij kunnen zij tot zes weken bij hun pleegkind blijven dat langdurig (minimum zes maanden) bij hen geplaatst wordt. Nadat Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers een oproep lanceerde om dit ook mogelijk te maken voor Vlaamse, lokale en provinciale ambtenaren beloofde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur de regelgeving in die zin aan te passen. Ook minister Hilde Crevits engageert zich nu om het uitgebreide pleegouderverlof in te voeren voor personeelsleden van het onderwijs en ook verder werk te maken van de mogelijkheid tot het nemen van pleegzorgverlof voor wie werkzaam is in het niet-hoger onderwijs.

In 2014 ging het nieuwe decreet pleegzorg van kracht waarmee pleegzorg naar voren wordt geschoven als de eerste te overwegen hulpvorm voor kinderen en jongeren. In navolging van dit decreet, waarvan Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers hoofdindiener was, is het aantal pleeggezinnen, het aantal pleegkinderen en het aantal pleegzorgsituaties merkbaar toegenomen

Werknemers hebben recht op jaarlijks zes dagen pleegzorgverlof. Dat kunnen ze aanwenden voor het bijwonen van een zitting in de rechtbank of een overleg met een pleegzorgdienst. Voor pleegouders die tewerkgesteld zijn in een hogeschool werd een regeling ingeschreven in het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, en ook de universiteiten maakten het mogelijk voor hun personeel om pleegzorgverlof op te nemen. “Voor onderwijzend personeel uit het niet-hoger onderwijs bestaat er echter geen verlofregeling in geval van pleegzorg,” betreurt Schryvers, “deze mensen worden dan verplicht om verlof zonder wedde te nemen. Daar komt op korte termijn wellicht verandering in.”

In antwoord op een parlementaire vraag bevestigde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits immers dat er volop gewerkt worden aan het uitwerken van reglementering inzake pleegzorgverlof voor personeelsleden in het niet-hoger onderwijs.

Op federaal niveau werd, op initiatief van CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri en minister van Werk Kris Peeters, eind vorig jaar beslist om bovenop het pleegzorgverlof van zes dagen, het pleegouderverlof tot zes weken in te voeren in geval van langdurige pleegzorg. Om de twee jaar komt daar een week bij, zodat pleegouders tegen 2027 aan zeventien weken komen, evenveel als biologische ouders. “Een goede zaak”, vindt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers die het thema al sedert een aantal jaren opvolgt, “Zo hebben pleegouders meer mogelijkheden om een band met pleegkinderen op te bouwen. Spijtig genoeg valt het personeel dat tewerkgesteld is in het onderwijs buiten deze regeling.” Daarom vroeg Schryvers aan de Vlaamse minister van Onderwijs ook hierover een aanpassing van de regelgeving.

Minister Crevits bevestigde te werken aan een ontwerp van besluit dat de regeling met betrekking tot het opvangverlof ook van toepassing maakt op langdurige pleegzorg, zowel voor personeelsleden van het hoger als het niet-hoger onderwijs.

Schryvers is verheugd: “Met de invoering van het nieuwe decreet was het ook de bedoeling om pleegouders op voldoende wijze in hun waardevol engagement te ondersteunen. De veralgemening van het pleegzorgverlof maakt daar zeker deel van uit. Ik ben blij dat ik dit onder de aandacht van de minister heb kunnen brengen en dat zij daar positief op reageerde.”