Permanente commissie voor erkenning van en bemiddeling bij historisch seksueel misbruik

04-09-2017

Morgen stemt het Vlaams Parlement over de uitbreiding van het werkgebied van de tijdelijke commissie grensoverschrijdend gedrag in de sport. Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers heeft nu ook een voorstel van decreet klaar om de Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor historisch misbruik een permanent karakter te geven. “Er zijn nog altijd slachtoffers die zich niet hebben laten horen, of mensen die nog niet klaar waren voor een gesprek. De recente getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag in de sport en de culturele sector sterken echter steeds meer mensen om hun verhaal van lang geleden te willen doen. Ook zij moeten daarvoor in de toekomst een veilige plek vinden.”

De voorbije jaren kwamen steeds meer getuigenissen naar buiten van mensen die in het verleden binnen de muren van jeugd- en onderwijsvoorzieningen fysiek, psychisch of seksueel grensoverschrijdend gedrag ervoeren van mensen waarvan zij als jong kind afhankelijk waren. De trauma’s van toen droegen vele mensen hun hele leven met zich mee.

In mei 2013 besliste minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, daarom tot de installatie van het expertenpanel ‘historisch misbruik’. Dit multidisciplinair samengesteld panel ging na welke aanpak maximaal bijdraagt tot de erkenning en verwerking van het leed dat slachtoffers van historisch misbruik hebben ervaren en hoe dergelijke situaties vermeden kunnen worden.

De bespreking van het eindrapport van dit expertenpanel in het Vlaams parlement resulteerde in een voorstel van resolutie, waarvan Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers hoofdindiener was en waarin onder meer gevraagd wordt naar de oprichting van een onafhankelijke raad waarbij slachtoffers die daaraan behoefte hebben terecht kunnen. In antwoord daarop richtte de Vlaamse Gemeenschap een tijdelijke erkennings- en bemiddelingscommissie op voor slachtoffers van historisch geweld en misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen. Deze commissie was actief van 1 december 2014 tot eind december 2015. In die periode registreerde het meldpunt 1712 in totaal 60 oproepen met betrekking tot historisch misbruik. 19 personen dienden in die tijdsspanne een aanvraag in bij de Erkennings- en Bemiddelingscommissie.

Nu dient Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers een voorstel van decreet in om de Erkennings- en Bemiddelingscommissie een permanent karakter te geven. “We geven daarmee gevolg aan de aanbevelingen van de leden van deze commissie”, zegt zij, “Bovendien blijven getuigenissen over grensoverschrijdende gedrag de actualiteit beroeren. Niet alleen vanuit jeugd- en onderwijsinstellingen, maar ook vanuit de sport, het culturele veld en andere sectoren. Het is ondertussen wel duidelijk dat het een maatschappelijk probleem betreft en dat er heel veel mensen zijn die een gerelateerd verhaal hebben. De vele getuigenissen geven mensen de kracht om met hun eigen verhaal naar buiten te komen, ook al dateert dat van lang geleden. Het is niet meer dan correct dan ook deze mensen te horen.”

“Een belangrijke opdracht van de permanente commissie moet bemiddeling zijn”, aldus Schryvers. Zo is het de bedoeling dat elk slachtoffer persoonlijk de kans krijgt tot erkenning tijdens een persoonlijk gesprek. Wanneer een slachtoffer dit wenst en wanneer het mogelijk is, kan de commissie een contact organiseren met de organisatie waar het misbruik zich voordeed. Desgewenst moet ook met de vermeende dader bemiddeling kunnen worden opgestart. De commissie zal zich wel enkel buigen over ‘historisch misbruik’, dat wil zeggen over feiten die ten minste 15 jaar in het verleden liggen, en vaak strafrechtelijk verjaard zijn.

Naast bemiddelen moet de commissie indien nodig doorverwijzen naar de hulpverlening om eventuele trauma’s te behandelen. “Daartoe werden in het verleden al samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met centra algemeen welzijnswerk (CAW) en centra geestelijke gezondheidszorg (CGG)”, vertelt Schryvers.

Woensdag 25 oktober beslist het Vlaams parlement om de bevoegdheden van de tijdelijke commissie inzake grensoverschrijdend gedrag in de sport uit te breiden. Naar aanleiding van de vele getuigenissen uit het culturele veld stelde Katrien Schryvers, die voorzitter is van deze commissie, voor om de problematiek niet meer vast te haken aan één specifieke sector, maar om het in zijn geheel in kaart te brengen.

“Met de recente getuigenissen wordt de nood aan zo’n erkennings- en bemiddelingscommissie terug actueel”, zo besluit Schryvers, “Daarom stel ik voor de commissie nu een doorstart te laten nemen en een permanent karakter te geven. Afhankelijk van de aanbevelingen die de bijzondere commissie grensoverschrijdend gedrag zal doen, kan het werkingsterrein later ook verruimd worden naar andere sectoren, zoals sport of cultuur. Dit kan via het oprichten van afzonderlijke kamers of het toevoegen van experten uit andere beleidsdomeinen.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.