Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers en An Christiaens stellen voor bij het overlijden van een huurder die een huurovereenkomst heeft met een vaste termijn van drie jaar of minder, de erfgenamen een opzegmogelijkheid te geven. Nu bestaat zo’n opzegmogelijkheid niet en is men afhankelijk van de goodwill van de verhuurder om het contract vroegtijdig te verbreken. Het is één van de voorstellen in de conceptnota die beide volksvertegenwoordigers op 28 oktober 2016 indienden, en waarrond vandaag hoorzittingen plaatsvinden in de het Vlaams Parlement.

Wanneer een huurder overlijdt betekent dat niet dat er een einde komt aan de huurovereenkomst. Het zijn de erfgenamen van de huurder die in alle rechten en plichten van de initiële huurder treden.

Voor huurovereenkomsten met een duur van negen jaar zijn de opzegmogelijkheden voor de verhuurder beperkt, en dit om de woonzekerheid van de huurder te garanderen. De huurder daarentegen, of desgevallend diens erfgena(a)m(en), kan de overeenkomst ten allen tijde opzeggen. Als compensatie voor de woonzekerheid en opzegvrijheid die gekoppeld zijn aan dergelijk contract, dient met wel een opzegtermijn van drie maanden te respecteren, samen met een opzegvergoeding van drie, twee of één maand huur naargelang de huur een einde neemt in het eerste, tweede of derde jaar.

De situatie is anders bij contracten van drie jaar of minder, omdat deze noch door de huurder, noch door de verhuurder eenzijdig, vervroegd kunnen worden opgezegd. Na het overlijden van de huurder blijft deze huurovereenkomst dus in principe lopen tot het einde van de afgesproken duurtijd. “Het is echter zo dat in de meeste gevallen de erfgenamen geen belang hebben bij het verderzetten van de huurovereenkomst,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, “De verhuurder daarentegen heeft er alle belang bij om verder huurinkomsten te ontvangen en leegstand te vermijden. De erfgenamen en de verhuurder kunnen wel in onderling akkoord de huurovereenkomst minnelijk beëindigen, maar dit kan niet worden afgedwongen. Het is dan ook duidelijk dat  zulke situatie voor beide partijen onzekerheid met zich meebrengt.”

CD&V stelt daarom voor dat voor overeenkomsten met een vaste termijn van drie jaar of minder een opzegmogelijkheid met een opzegtermijn wordt voorzien in geval van overlijden van de huurder.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.