Sinds begin dit jaar worden de daders die een tijdelijk huisverbod kregen opgelegd omwille van huiselijk geweld opgevolgd en begeleid door de Justitiehuizen. De provinciale verschillen die zich voordien manifesteerden met betrekking tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod, manifesteren zich ook nu nog in de cijfers over de opvolging van daders. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister voor Justitie Zuhal Demir.

7-08-2020

Sedert een aantal jaren is het mogelijk dat daders van huiselijk geweld een tijdelijk huisverbod krijgen opgelegd. De maatregel werd tot op heden echter niet in alle regio’s evenveel toegepast. Zo maakten de parketten van het gerechtelijk arrondissement Limburg er in het verleden het meest gebruik van, gevolgd door Antwerpen.

Vanaf dit jaar worden de daders die een tijdelijk huisverbod opgelegd krijgen opgevolgd door de Justitiehuizen.

Om deze nieuwe taak op een goede manier te kunnen uitvoeren, werd voorzien in een online opleiding voor alle justitieassistenten die het nieuwe mandaat tijdelijk huisverbod opnemen. Daarin wordt naast een opfrissing en uitbreiding van de thematiek omtrent intrafamiliaal geweld, ook aandacht geschonken aan de kindreflex. Deze kindreflex is een methodiek om de opmerkzaamheid van professionele hulpverleners te verhogen voor het welzijn van kinderen van volwassenen in de hulpverlening en voor eventuele verontrustende opvoedingssituaties bij die kinderen.

Uit cijfers die Schryvers opvroeg blijkt dat er tussen het begin van dit jaar en 22 juni ll. in totaal 51 dossiers ‘tijdelijk huisverbod’ werden opgestart binnen de justitiehuizen. De grote provinciale verschillen blijven daarin vooralsnog bestaan. Vooral in de provincies Antwerpen en Limburg worden justitieassistenten belast met de bijkomende taak om de mensen op te volgen die een tijdelijk huisverbod kregen opgelegd.  De mandaten ‘tijdelijk huisverbod’ concentreren zich vooral in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (justitiehuis Antwerpen: 14 dossiers, justitiehuis Turnhout: 3 dossiers en justitiehuis Mechelen: 2 dossiers) en in Limburg (justitiehuis Hasselt: 16 dossiers en justitiehuis Tongeren: 15). 1 dossier werd opgenomen door het justitiehuis van Kortrijk.

“Het is een goede zaak dat in dossiers van huiselijk geweld een gezinsgerichte aanpak wordt gehanteerd en dat er ook aandacht gaat naar opvolging en begeleiding van de dader,” vindt Vlaams volksvertegenwoordiger Schryvers, “Met het tijdelijk huisverbod kunnen slachtoffers van intrafamiliaal geweld en vaak ook kinderen in de woning blijven en kan gewerkt worden aan een normalisering van de situatie tussen de verschillende partijen. Nu de Justitiehuizen in heel Vlaanderen extra kunnen inzetten op de opvolging en begeleiding van daders, kan deze maatregel hopelijk meer toepassing krijgen. De mate waarin slachtoffers via deze maatregel in de woning kunnen blijven en de dader intussen ook wordt opgevolgd, mag niet afhankelijk zijn van de plaats waar men woont.’”