Onthaalouders die in hun eigen woning kindjes opvangen en werken in het sui generisstatuut zullen in de toekomst gebruik kunnen maken van dienstencheques om hulp in het huishouden te betalen. Voorheen was dit niet mogelijk, maar Vlaams ministers van Werk Hilde Crevits en van Welzijn Wouter Beke werkten samen een oplossing uit. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers die de kwestie al meermaals aankaartte, in antwoord op een parlementaire vraag.

17-06-2021

Met dienstencheques kan men hulp in het huishouden betalen, zolang die activiteiten zich situeren in de privésfeer. Het kan onder meer gaan over boodschappen doen voor of schoonmaken of strijken bij en voor particulieren. Bijvoorbeeld het poetsen van een praktijkruimte of de wachtzaal van een dokter daarentegen kan niet betaald worden met dienstencheques.

Voor onthaalouders, die kindjes opvangen in hun eigen gezinswoning, is het onderscheid tussen de ruimtes die zij gebruiken voor het uitoefenen van hun job en de privéruimtes echter niet duidelijk of zelfs helemaal niet te maken. De kindjes spelen immers vaak in de woonkamer van het gezin en het kan zijn dat ze slapen in de slaapkamer van de onthaalouder of diens eigen kind(eren). Daarom werd tot in het verleden steeds geoordeeld dat het voor hen niet mogelijk was om hun woning te laten onderhouden door een medewerker van een dienstenchequebedrijf en die dan te betalen met dienstencheques. Heel hun gezin bleef hierdoor uitgesloten voor die vorm van ondersteuning bij de combinatie werk en gezin.

“Nochtans is elke vorm van extra ondersteuning voor onthaalouders meer dan welkom”, vindt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, “Het aantal onthaalouders kent de laatste jaren onafgebroken een dalende trend. Nochtans kiezen veel ouders heel bewust voor deze vorm van kleinschalige opvang. We moeten dus alle mogelijkheden aangrijpen om de gezinsopvang te versterken en onthaalouders de nodige ademruimte te geven.” Het parlementslid legde daarom al vorige legislatuur het gebruik van dienstencheques door onthaalouders op de tafel. Een oplossing bleef toen echter uit.

Deze legislatuur zette Schryvers de kwestie opnieuw op de agenda van het Vlaams Parlement. De nieuwe ministers van werk en gezin Hilde Crevits en Wouter Beke beloofden om hun administratie te laten onderzoeken of een oplossing mogelijk was.

En die oplossing komt er nu. Onthaalouders die werken in het sui generis statuut zullen in de toekomst wel degelijk gebruik kunnen maken van dienstencheques voor het onderhoud van hun woning. De vergoeding die zij ontvangen, wordt namelijk niet als loon of inkomen beschouwd, maar als een kostenvergoeding ter dekking van de kosten verbonden aan de opvangactiviteit. Daardoor kunnen zij geen beroepskosten inbrengen voor hun woning en is er geen sprake van een ‘dubbel voordeel’, nl. het kunnen inbrengen van beroepskosten enerzijds en het kunnen beroep doen op dienstencheques anderzijds. Door hen te beschouwen als privépersonen zullen deze onthaalouders dus wel dienstencheques als betalingsmiddel voor de toegelaten activiteiten van een huishoudhulp kunnen gebruiken.

Schryvers reageert tevreden: “In Vlaanderen zijn er zo’n 3900 onthaalouders actief in het sui generisstatuut. Velen van hen vangen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds kindjes op, en ze doen dat allemaal in hun eigen woning. Dat maakt het voor hen niet altijd gemakkelijk om dat te combineren met het onderhoud van hun woning, Zeker omdat de kindjes in de woning spelen en eten, moet alles er daarenboven spic en span uitzien. Met deze maatregel geven we de onthaalouders terecht een bijkomende ondersteuning in de zo belangrijke maatschappelijke taak die zij op zich nemen. Elke dag opnieuw maken zij voor duizenden mensen de combinatie tussen werk en gezin mogelijk. Nu helpen we hen daar heel terecht zelf mee.”