Studentensteden weten niet hoeveel koten er op hun grondgebied worden aangeboden, dat vernam Katrien Schryvers in antwoord op een vraag van Vlaams minister van Wonen, Liesbeth Homans. Schryvers, die reeds verscheidene initiatieven nam omtrent de thematiek van studentenkoten, blijft aandringen op een verplichte registratie van studentenkamers en van studenten die er verblijven.

Er zijn studenten die tijdens hun studies thuis blijven wonen, er zijn er ook die uitkijken naar een andere, tijdelijke woongelegenheid, dichtbij de instelling waar ze studeren. Velen van hen kunnen hiervoor terecht in een studentenresidentie of -home, verbonden aan de onderwijsinstelling. De meeste studenten zijn evenwel aangewezen op de private huurmarkt. Aan het huren en verhuren van studentenkamers zijn echter wel wat pijnpunten verbonden, onder meer met betrekking tot de prijs, de kwaliteit, de contracten... Daarover maakte Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers een conceptnota, die begin 2016 in de commissie voor Wonen van het Vlaams Parlement besproken werd.

Uit deze bespreking bleek onder meer dat er nood is aan registratie van het aantal studentenkoten en van de studenten die er verblijven. Het antwoord van minister Homans op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Schryvers bevestigt dit. Noch Antwerpen, Gent of Leuven weten hoeveel studentenwoningen er daadwerkelijk in hun stad zijn. Gent baseert zich op historisch gegroeide lijsten met verouderde data om 50.000 koten te tellen. Leuven raamt het aantal studentenwoningen op 40.000 en Antwerpen maakt een schatting tussen 9.000 en 10.000.

Weten hoeveel studenten er in je stad verblijven, is niet alleen in het kader van veiligheid noodzakelijk, het geeft ook de mogelijkheid om op andere beleidsdomeinen rekening te houden met deze groep bij het bepalen van het beleid. Denk bijvoorbeeld maar aan mobiliteitsbeleid, milieubeleid,  infrastructuur, enzovoort.

Een loutere registratie hoeft niet te betekenen dat er wijzigingen komen in de rechten van studenten. Wel is het nodig te weten hoeveel studenten ergens verblijven als er zich ergens een brand voordoet bijvoorbeeld, of een gaslek. Ook in het kader van controle van de woonkwaliteit is registratie onontbeerlijk.

Een bijkomend argument is uniformiteit: Buitenlandse studenten waarvan het kotadres als hoofdverblijfplaats wordt geaccepteerd, vallen tot op heden de facto onder de toepassing van de woninghuurwet. Door hen op dezelfde wijze te registreren als studenten die op kot verblijven, kunnen zij gelijk behandeld worden.

Tenslotte zou een registratie ook de kwaliteitscontrole makkelijker maken. Zo zijn ook over het aantal conformiteitsattesten dat vandaag werd uitgereikt aan studentenkoten, geen gegevens bekend. Ook op dit vlak is het dus moeilijk om een gericht en doordacht beleid te voeren voor de stad.

Al in mijn conceptnota deed Katrien een oproep tot registratie. Hier zou echt een prioriteit van moeten worden gemaakt.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.