De nood aan psychologische begeleiding voor vluchtelingen en in het bijzonder niet-begeleide minderjarige vluchtelingen is bijzonder groot. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister voor Welzijn Jo Vandeurzen. Het aantal begeleidingen die de CGG en Solentra vorig jaar realiseerde, overtreft ruimschoots de verwachtingen die de overheid had gesteld naar deze partners toe.

Naar aanleiding van de vluchtelingenproblematiek en het grote aantal asielzoekers waarmee ook Vlaanderen wordt geconfronteerd, maakte Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen extra middelen vrij voor de psychologische begeleiding en ondersteuning van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.

“Deze kinderen en jongeren werden immers zowel in hun thuisland als onderweg naar West-Europa geconfronteerd met zeer stressvolle situaties en traumatische gebeurtenissen, die gepaard gaan met pijn, onzekerheid, verdriet en verlies,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, “Dat zijn situaties die een grote indruk nalaten op mensen en natuurlijk des te meer op kinderen.” Dat de vraag naar en de nood aan ondersteuning voor hen dan ook groot is, bewijzen de cijfers.

Vorig jaar (1 februari 2016 – 31 december 2016) begeleidden de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg met de extra middelen die zij daarvoor kregen 337 mensen. Het gaat om 290 niet-begeleide erkende minderjarige vluchtelingen, 23 niet-begeleide niet-erkende minderjarige vluchtelingen en 24 (jong)volwassen vluchtelingen, waaronder 216 vrouwen en 121 mannen van in totaal 43 verschillende nationaliteiten. Het waren in eerste plaats de scholen die deze kinderen en jongeren doorverwezen, maar ook de OCMW’s, de lokale opvanginitiatieven, de asiel-/opvangcentra, de centra voor leerlingenbegeleiding, de diensten binnen de (geestelijke) gezondheidszorg en organisatie binnen Jongerenwelzijn. “Het is goed dat de verwijzers de weg vinden naar dit specifieke aanbod,” aldus Schryvers, “Het gaat immers niet zelden over heel ernstige problematieken en dan is het noodzakelijk om zo snel mogelijk een gespecialiseerde behandeling te kunnen aanbieden.”

Traumastoornissen werden het vaakst gediagnosticeerd, nl. in 113 zorgperiodes. Daarnaast worden ook vaak aanpassingsstoornissen gemeld (61), angststoornissen (39) en depressie (38). In 287 zorgperiodes registreerde men informatie met betrekking tot suïcidaliteit.

Naast de CGG kreeg ook Solentra, Solidariteit en Trauma, extra budget. Solentra is actief in behandeling en therapieën in de regio’s waar de centra voor geestelijke gezondheidszorg een bijkomende ondersteuning nodig hebben. Het zet als expert ook intervisie, supervisie en deskundigheidsbevorderende acties op voor de CGG. Vorig jaar behandelde vorig jaar 99 cliënten, 9 volwassenen, 87 minderjarigen en 3 cliënten van wie de leeftijd niet gekend is.

“De cijfers tonen aan dat er grote noden bestaan inzake gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor vluchtelingen,” zegt Schryvers, “Het blijft dan ook belangrijk hierop in te zetten.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.