Studenten die ziek zijn of een beperking hebben waardoor ze geen voltijds studieprogramma kunnen volgen, lopen daardoor de kans hun recht op kinderbijslag te verliezen. Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers kaartte dit probleem al meer dan eens aan bij de Vlaams minister Jo Vandeurzen. Die beloofde de problematiek mee te nemen bij de uitwerking van een Vlaamse regelgeving.

Kinderbijslag is een onvoorwaardelijk recht tot 31 augustus van het jaar waarin een kind achttien jaar wordt. Voor een kind dat getroffen is door een handicap of een aandoening wordt dit onvoorwaardelijk recht verlengd tot de leeftijd van 21 jaar. Daarna kan kinderbijslag worden toegekend als het kind aan de voorwaarden voldoet die zijn opgenomen in de Algemene Kinderbijslagwet.

Kinderen die ziek zijn of een handicap hebben kunnen echter niet altijd aan die voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld als ze willen verder studeren, maar door hun fysieke conditie niet het vereiste aantal lesuren kunnen volgen of aan het vereiste aantal studiepunten kunnen voldoen.

Vorig jaar in maart kaartte Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers dit probleem al aan in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Minister Vandeurzen erkende toen dat jongeren die ziek zijn of een handicap hebben en zich toch verder willen ontplooien, ondersteund moeten kunnen worden zonder daarbij geconfronteerd te worden met drempels. Een aanpassing aan de regelgeving vereist momenteel echter een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende gemeenschappen. De kinderbijslag is immers nog niet volledig door Vlaanderen overgenomen.

In antwoord op een schriftelijke vraag van Schryvers zegt de minister nu dat er geen akkoord kon gevonden worden. Wel wordt momenteel gewerkt aan een Vlaamse regelgeving omtrent de kinderbijslag. De minister beloofde dan ook om deze problematiek mee te nemen bij de uitwerking van de uitvoeringsbesluiten. Schryvers vindt het enerzijds spijtig dat er geen directe oplossing is, maar is anderzijds tevreden dat Vlaanderen vanaf 2019 deze onrechtvaardigheid uit de wereld zal helpen.