Vorig schooljaar namen slechts 85 secundaire scholen deel aan het project Snack & Chill, dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits. Schryvers vraagt om de methodiek sterker ingang te doen vinden in de scholen. “Als gezonde gewoontes al worden aangeleerd op jonge leeftijd is de kans groter dat ze behouden worden naarmate men ouder wordt”, aldus het parlementslid, “Snack & Chill biedt een heel eenvoudige strategie om gezonde tussendoortjes populair te maken bij tieners, en dat levert alleen maar voordelen op.”

Met het project Snack & Chill wil het Vlaams Instituut Gezond Leven leerlingen van secundaire scholen aanmoedigen om gezonde tussendoortjes te eten in een aangenaam kader. Scholen die zich inschrijven krijgen een uitgebreid stappenplan met tips en tricks om gezond snoepen leuk te laten zijn. Zo worden scholen aangemoedigd om een gezellige plek te voorzien waar leerlingen samen hun gezond tussendoortje kunnen nuttigen of om momenten te organiseren waarbij de leerlingen zelf fruitsla of lekkere sapjes maken.

In het schooljaar 2018-2019 werd het project in 19 secundaire scholen getest en goedgekeurd. Gezien de coronacrisis en het feit dat samen fruit snijden en dat gezellig samen opeten in een bar moeilijk kon volgens de richtlijnen met betrekking tot het bewaren van afstand, werd Snack & Chill tijdens het schooljaar 2020-2021 niet aangeboden. “Afgelopen schooljaar kon het weer wel”, weet Vlaams parlementslid Katrien Schryvers. Zij stelde een parlementaire vraag aan Vlaams minister Crevits naar het aantal deelnemers en vernam dat in het schooljaar 2021-2022 85 scholen waren ingeschreven. 9 daarvan waren scholen van het buitengewoon secundair onderwijs.

Dat aantal lag lager dan verwacht. “In vergelijking met het project Oog voor Lekkers, waar vorig schooljaar 1259 basisscholen op intekenden, is het succes van Snack & Chill gering”, vindt ook Schryvers.

Provincie

Aantal deelnemende secundaire scholen

Waarvan scholen buitengewoon secundair onderwijs

Antwerpen

24

2

Limburg

10

2

West-Vlaanderen

14

2

Oost-Vlaanderen

23

3

Vlaams-Brabant

14

0

“Wellicht heeft dit onder meer te maken met de onzekerheid over mogelijke coronamaatregelen”, denkt Schryvers, “Anderzijds is het zo dat basisscholen in het kader van het project Oog voor Lekkers de gezonde tussendoortjes krijgen terugbetaald, terwijl de secundaire scholen die deelnemen aan Snack & Chill de kost helemaal zelf moeten dragen.”

Schryvers doet een warme oproep naar de ministers voor welzijn en voor onderwijs om het project nog meer in de kijker te zetten en aan te prijzen, en naar secundaire scholen om werkelijk van start te gaan met Snack & Chill. “Snack & Chill biedt een goed uitgewerkte strategie om aan het voedingsbeleid op school te werken”, aldus het parlementslid, “Om de kosten beheersbaar te houden, zijn bovendien vaak samenwerkingen mogelijk met veilingen of lokale aanbieders. Gezonde tussendoortjes zijn een belangrijk element van een gezonde levensstijl en Snack & Chill is een zeer toegankelijke manier om die gezonde tussendoortjes op school populair te maken en zo de jongeren gezonde gewoontes gewoon te maken.”