Een aantal burgemeesters hekelen de onhoudbare verkeerssituatie in hun dorpskernen. Ook Zoersel gaat hier al jaren gebukt onder. En net op dit ogenblik vernam Vlaams volksvertegenwoordiger en Zoersels OCMW-voorzitter Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag  dat de eerder vooropgestelde planning voor de realisatie van de omleidingsweg rond Zoersel weer werd bijgesteld.  

Al in november 1963 besliste de Zoerselse gemeenteraad over het tracé van de omleidingsweg rond Zoersel. “Sindsdien dringt de gemeente aan op de realisatie ervan,” aldus Katrien Schryvers, “Omwille van de groei van deelgemeente Zoersel, de aanleg van de E34 en de ontwikkeling van de industriezone Malle, is het (zwaar) verkeer in Zoersel sterk toegenomen. De recente kilometerheffing voor vrachtwagens brengt nog eens extra vrachtverkeer mee. De omleidingsweg is absoluut noodzakelijk voor de leefbaarheid van het dorp.”

 “Ook het voorzien van een nieuwe verbindingsweg tussen de omleidingsweg en de industriezone van Malle is noodzakelijk,” vult Schryvers aan. “Zowel om de omleidingsweg optimaal te laten functioneren als om het centrum van Malle te ontlasten.”

De eerste bouwaanvraag voor de omleidingsweg rond Zoersel dateert van het najaar van 2012. Daarop volgde een openbaar onderzoek en een onteigeningsbesluit. In de zomer van 2013 besliste het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de bouwaanvraag in te trekken. Het plan bevatte immers een aantal onvolkomenheden. Ook moet een aantal buurtwegen worden afgeschaft of verlegd.

Intussen zijn de onderhandelingen voor de onteigeningen recent wel van start gegaan, maar ook daar is er nog veel werk.

Met betrekking tot de buurtwegen diende het AWV reeds zes dossiers in. Vijf daarvan worden momenteel aangevochten bij de Raad van State. Bijkomend bereidt het AWV nog eens vier dossiers voor met het oog op het omleggen en afschaffen van buurtwegen. De voorbereiding hiervan zal nog dit jaar gebeuren, zo antwoordde minister Ben Weyts aan Schryvers. Volgend hierop kan het AWV de bouwaanvraag indienen.

‘De onteigeningen lopen niet veel sneller’, aldus Schryvers,’ In totaal zijn er 80 innemingen nodig. Al in 2015 waren er hiervan vijf aangekocht.’ In antwoord op een recente parlementaire vraag kreeg ze de informatie dat intussen vier bijkomende akkoorden bereikt werden. ‘Dat is ver af van wat de minister eerder antwoordde, nl dat geschat werd dat dit jaar 80 à 90% van de gronden minnelijk verworven zou kunnen worden.’ Voor enkele percelen is het onteigeningsbesluit vernietigd. Indien daarvoor geen akkoord wordt gevonden, zal daarvoor zelfs een nieuw onteigeningsbesluit moeten opgemaakt worden.

"Ik besef dat het dossier van de omleidingsweg niet gemakkelijk is," zo stelt Schryvers, "maar voor de zoveelste keer blijkt nu weer dat de timing niet gehaald zal worden.  In eerdere communicatie dit jaar  stelde  AWV dat de administratieve procedure rond de buurtwegen de voorbije zomer zou zijn afgewerkt, en dat er dit najaar een nieuwe bouwaanvraag zou volgen. Ik stel vast dat de minister in zijn laatste antwoord op mijn parlementaire vraag zelfs geen concrete timing meer geeft."

Schryvers betreurt dit. "Zoersel kreunt onder het zware verkeer. Blijkbaar is de ernst daarvan nog niet voldoende doorgedrongen. Getuige daarvan de onbegrijpelijke beslissing om de kilometerheffing voor vrachtwagens die gepland wordt op de N14 niet uit te breiden tussen Zoersel, Malle en Hoogstraten. Uitbreiding van de kilometerheffing op dit traject is absoluut nodig. Daarnaast vraag ik de minister en AWV meer dan een tandje bij te steken voor de omleidingsweg rond Zoersel."