Sinds 2015 is zowel het jaarlijks aantal plaatsingen binnen pleegzorg als het totaal aantal pleegkinderen en -gasten dat in pleegzorg verbleef aanzienlijk gestegen. Ongeveer een derde van het totaal aantal pleegplaatsingen per jaar gebeurt in de provincie Antwerpen, dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke.

Het nieuwe decreet Pleegzorg trad in werking op 1 januari 2014  en hertekende het pleegzorglandschap volledig. Pleeggezinnen kregen betere ondersteuning en pleegzorg werd naar voren geschoven als de eerste te overwegen hulpverleningsvorm wanneer kinderen en jongeren (even) niet meer bij hun eigen ouders kunnen blijven. “Dat nieuwe decreet heeft duidelijk een impact gehad,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, die destijds de hoofdindiener was, “Het aantal kinderen dat sindsdien tijdelijk een nieuwe, warme thuis vond binnen pleegzorg is aanzienlijk toegenomen. Opvallend is ook dat de meeste pleegkinderen en -gasten worden opgevangen in de provincie Antwerpen.”

Zo lag in 2019 het aantal jaarlijkse pleegzorgplaatsingen in heel Vlaanderen een derde (33,8%) hoger dan in 2015. Vorig jaar werden 1.655 minderjarigen en 140 meerderjarigen gematcht met een pleeggezin. Een derde daarvan (30,8%) gebeurde in de provincie Antwerpen. 

 

2015

2019

Provincie

- 18

> 18

- 18

> 18

Antwerpen

492

29

516

37

Limburg

158

5

208

18

Oost-Vlaanderen

250

20

362

29

Vlaams-Brabant & Brussel

171

10

266

31

West-Vlaanderen

226

14

313

26

TOTAAL

1284

77

1655

140

Dat maakt dat er vorig jaar 7.027 kinderen en 1.839 volwassenen of in totaal 8.866 unieke personen werden opgevangen door een pleeggezin.  Ook dat is ruim een derde meer (35,4%) dan in 2015, toen het ging over in totaal 6.547 unieke personen. Een derde daarvan heeft of had een pleeggezin in de  provincie Antwerpen.

 

2015

2016

2017

2018

2019

Antwerpen

2112

32,3%

2232

31,9%

2420

31,9%

2539

31,1%

2702

30,5%

Limburg

890

13,6%

968

13,8%

1028

13,6%

1129

13,8%

1242

14%

Oost-Vlaanderen

1385

21,1%

1497

21,4%

1670

22,1%

1858

22,8%

2010

22,7%

Vlaams-Brabant & Brussel

1001

15,3%

1073

15,3%

1174

15,5%

1286

15,7%

1410

15,9%

West-Vlaanderen

1218

18,6%

1277

18,3%

1335

17,7%

1426

17,5%

1576

17,8%

TOTAAL

6547

6997

7565

8168

8866

Een verklaring van de verschillen tussen de diensten voor pleegzorg is moeilijk te geven. Een aantal factoren spelen hierin mee: het plaatsingsbeleid in een provincie, de beschikbare pool aan pleeggezinnen, demografische kenmerken van de provincie enzovoort. “Alleszins is pleegzorg veelal de beste keuze voor een kind dat niet meer bij de eigen ouders kan blijven, om welke reden dan ook,” aldus Schryvers, “Deze vorm van hulpverlening biedt hen al dan niet tijdelijk, en al dan niet onderbroken een gezinsverband dat bijdraagt tot hun ontwikkeling, ontplooiing, herstel, resocialisatie en/of integratie.”