Vorig jaar keerde het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) bijna 13 miljoen euro aan premies uit voor woningaanpassingen en dit in 10.142 dossiers. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers uit het antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. “Daarmee kunnen heel wat mensen dankzij kleine of grotere ingrepen in hun huis blijven wonen en er hun levenskwaliteit verhogen,” aldus Schryvers.

Mensen met een beperking ondervinden vaak moeite om bepaalde, ook dagdagelijkse, handelingen te stellen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een bad nemen, de trap nemen, de deur openen, de rolluiken optrekken of de deurbel horen. Kleine aanpassingen aan de woning kunnen dit alles heel wat makkelijker maken. Met de aanpassingspremie vanuit het VAPH komt Vlaanderen tussen in de kosten die hiervoor gemaakt worden. Op die manier stimuleren we mensen om zulke aanpassingen te doen, waardoor zij zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven.

De soorten woningaanpassingen waarvoor het VAPH een tegemoetkoming geeft, zijn samengebracht in een refertelijst. In 2019 kwam het VAPH tegemoet in 10.142 dossiers, zo blijkt uit cijfers die Schryvers opvroeg. Het vaakst werd de tussenkomst goedgekeurd voor het onderhoud van een traplift (1.796) en het plaatsen van handgrepen en beugels (1.297), bijv. in de badkamer.

De refertelijst bepaalt voor ieder hulpmiddel of aanpassing het maximumbedrag van de tegemoetkoming. Dat is het refertebedrag. Daarnaast worden soms ook basiskosten opgenomen. Deze vertegenwoordigen de kostprijs van het standaardproduct dat een persoon zonder beperking in dezelfde omstandigheden kan gebruiken, en worden in mindering gebracht van het factuurbedrag. Het is dan het restbedrag, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de basiskost, dat in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

In het geval een hulpmiddel of aanpassing niet is opgenomen in de refertelijst kan men goed gemotiveerd aan de Bijzondere Bijstandscommissie (BBC) van het VAPH de vraag stellen om toch een tegemoetkoming te krijgen. In 2019 werden zo 98 dossiers goedgekeurd voor een totaalbedrag van 394.666,32 euro.

Met de tegemoetkoming voor woningaanpassingen voor mensen met een beperking ondersteunt Vlaanderen hen om thuis te kunnen blijven wonen. Wie zorg nodig heeft, om welke reden ook, wil immers liefst in de vertrouwde omgeving blijven. Soms zijn daar aanpassingen van de woning voor nodig. Naar de toekomst toe moeten we nog veel meer inzetten op meer aanpasbaar en levenslang bouwen. Als we van bij het ontwerp van een woning nadenken over mogelijk veranderde leefomstandigheden, kan dat de nood aan aanpassingen nadien voorkomen of alleszins verminderen. Vorig jaar nog werd een resolutie van Katrien Schryvers daarover goedgekeurd. Daarin wordt onder meer gevraagd in de opleiding van architecten dit thema meer aan bod te laten komen.