Het aantal minderjarigen dat werd opgenomen in een dienst voor volwassenenpsychiatrie kende in 2014 een lichte stijging in vergelijking met de jaren daarvoor. Dat vernam Vlaams Volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag die ze stelde aan Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Die stijging is vooral te wijten aan een sterke toename van de zeer jonge kinderen tot 1 jaar die samen met hun moeders terecht komen op de moeder-baby eenheden in twee Vlaamse psychiatrische ziekenhuizen.

 

Het is wettelijk mogelijk dat jongeren vanaf 15 jaar worden opgenomen in een zogenaamde A- dienst voor volwassenpsychiatrie. Het gebeurt echter ook dat jongere kinderen er terechtkomen. 81% van de opnames gebeurt op vrijwillige basis.

In de periode tussen 2010 en 2013 daalde het aantal minderjarigen dat in een A-dienst werd opgenomen van 162 tot 149. In 2014 steeg dat weer tot 164 kinderen. Het merendeel daarvan waren meisjes (62,8%). De meeste opgenomen jongeren zijn 15 of 14 jaar oud. Er zijn echter ook relatief veel baby’s die terechtkomen in de psychiatrie. Dit heeft te maken met de drukbezette moeder-kind-eenheden in de psychiatrische ziekenhuizen van Zoersel en Sint-Denijs Westrem. Zo bedroeg de totale capaciteitsbezetting in 2014 voor PC Bethanië in Zoersel 99% en voor PZ Sint-Camillus in Sint-Denijs Westrem 104,24%. Deze moeder-kindeenheden begeleiden moeders die pas bevallen zijn en psychologische hulp nodig hebben, zonder dat ze van hun baby gescheiden worden.

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

Totaal

PAAZ+PZ

162

144

142

149

164

761

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

Totaal

PAAZ

91

98

91

86

82

448

Man

32

31

27

26

27

143

0-1 jaar

1

5

1

2

3

12

14-15 jaar

25

19

24

20

21

109

Vrouw

59

67

64

60

55

305

0-1 jaar

6

8

3

6

4

28

14-15 jaar

50

53

61

50

46

260

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

Totaal

PZ

71

46

51

63

82

313

Man

30

19

19

17

34

119

0-1 jaar

6

6

5

7

16

40

14-15 jaar

16

9

10

7

15

57

Vrouw

41

27

32

46

48

194

0-1 jaar

8

3

7

4

10

32

14-15 jaar

26

23

23

37

35

144

 

Deze cijfers bekwam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op parlementaire vragen aan Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen. Opnames van kinderen en jongeren op een afdeling volwassen psychiatrie gebeuren vaker in een algemeen ziekenhuis (PAAZ) dan in een psychiatrisch ziekenhuis (PZ). “Het is echter niet evident om aan te geven waarom deze jongeren in een dienst voor volwassen psychiatrie terechtkomen,” zegt Schryvers, “Soms gebeurt dat omdat de K-diensten voor kinderen volzet zijn, maar het is ook mogelijk dat de problematiek van deze jongeren meer aanleunt bij een volwassenenprobleem.”

 

De gemiddelde verblijfsduur van kinderen en jongeren in een psychiatrisch ziekenhuis (PZ) ligt hoger dan in een algemeen ziekenhuis (PAAZ), nl. 59,49 dagen tegenover 22,77 dagen in 2014. Ook voor wat betreft de gemiddelde verblijfsduur is in 2014 een lichte stijging merkbaar in vergelijking met de periode daarvoor. Die stijging is vooral te wijten aan de opnames in de algemene ziekenhuizen.

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAAL

35,49

40,15

45,50

36,26

41,13

PAAZ

13,29

16,95

16,41

16,94

22,77

PZ

63,94

89,57

97,41

62,49

59,49

 

In 2014 werden ook 644 minderjarigen vanaf 16 jaar met een ernstige of diep verstandelijke handicap of een lichte of matige handicap in combinatie met gedrags- en emotionele stoornissen opgenomen op een volwassenafdeling in een PZ of een PAAZ.

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

Eindtotaal

Totaal

610

604

604

677

644

3139

PAAZ

383

388

385

427

414

1997

PZ

227

216

219

250

230

1142

 

“Het allerbelangrijkste is dat kinderen en jongeren de hulp krijgen die ze nodig hebben en dat die op de best mogelijke plaats wordt gegeven, of dit nu in de kinderpsychiatrie dan wel in de volwassen psychiatrie is,” besluit Katrien Schryvers.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.