CD&V-parlementsleden Orry Van de Wauwer en Katrien Schryvers vragen met aandrang om het Kinderrechtencommissariaat, de 'Vlaamse pleitbezorger van kinderrechten', niet in te bedden in het nieuw op te richten Vlaams mensenrechteninstituut.

Het Kinderrechtencommissariaat (KRC) heeft niet enkel een adviesfunctie, maar moet ook een hoorbare stem geven aan kinderen en jongeren. Via de ombudsfunctie kunnen kinderen en jongeren er bovendien individueel terecht met vragen en klachten. Dat zo een instelling belangrijk is, staat buiten kijf: kinderen en jongeren kunnen namelijk zelf hun stem niet of amper laten horen in politieke context. 

Er wordt voorgesteld om het Kinderrechtencommissariaat in te bedden in het Vlaams mensenrechtencommissariaat. Maar voor CD&V is het belangrijk dat de onafhankelijkheid en de laagdrempeligheid van het KRC behouden blijft.

Op Knack.be werd vandaag het opiniestuk van Katrien en Orry gepubliceerd.