Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers wil dat alle kinderopvanginitiatieven worden vrijgesteld van het betalen van Sabam. “Net zoals het onderwijs, waar wel een vrijstelling geldt, heeft kinderopvang een pedagogische functie,” aldus Schryvers, “Een gelijke behandeling voor wat betreft het betalen van Sabam is dan ook niet meer dan logisch.” Kind en Gezin gaat hierover in het najaar gesprekken aan met Sabam.

Wie muziek laat horen aan een publiek, moet hiervoor toelating vragen en moet ervoor betalen aan Sabam, de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers, die auteursrechten int. “Aan een publiek” betekent “dat wat niet kan worden beschouwd als een kosteloze privé-uitvoering in familiekring.” Sabam vergoedt het spelen van de muziek aan de auteurs ervan. De Billijke Vergoeding betaalt de uitvoerende artiesten en de producenten.

Sabam en Billijke Vergoeding beschouwen kinderopvang niet als een familiekring. Dat maakt dat kinderopvanginitiatieven verplicht zijn om een vergoeding te betalen wanneer zij muziek spelen in de context van de kinderopvang. Hierop gelden enkele uitzonderingen. Zo moet een alleenwerkende onthaalouder in een privéwoning geen Sabam of billijke vergoeding betalen. Ook onthaalouders die maximaal met twee samen kinderen in een privéwoning opvangen en die onderling geen werkgever- werknemerverhouding hebben zijn vrijgesteld. Evenmin is betaling verschuldigd als de muziek weerklinkt in ruimtes die alleen toegankelijk zijn voor het personeel in een opvang waar maximaal acht personen voltijds tewerkgesteld zijn. “Indien onthaalouders echter actief zijn op een andere locatie dan een privéwoning, vervalt deze vrijstelling,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, “Denk maar aan onthaalouders die een externe locatie huren of ter beschikking gesteld krijgen.”

In het onderwijs is geen vergoeding verschuldigd als ‘de uitvoering kosteloos gebeurt in het strikte kader van schoolactiviteiten die beperkt zijn tot leerlingen en personeel’. “Gelet op de pedagogische functie van de kinderopvang en op het feit dat binnen de kinderopvang de uitvoering van muziek normalerwijze enkel gebeurt binnen het strikte kader van de kinderopvangactiviteiten, rijst de vraag waarom voor het geheel van voorschoolse kinderopvang geen vrijstelling geldt,” aldus Schryvers. Zij stelde hierover een parlementaire vraag aan Vlaams minister bevoegd voor kinderopvang, Jo Vandeurzen. Die zegt dat Kind en Gezin hierover in het najaar terug gesprekken zal aangaan met Sabam, om naar analogie met de bestaande vrijstelling in het onderwijs de mogelijkheid tot een uitbreiding van deze uitzondering te voorzien naar de kinderopvang. Katrien Schryvers hoopt dat een vrijstelling er komt: “In het kader van de administratieve vereenvoudiging zou dit een mooie stap zijn. Kinderopvanginitiatieven gaan immers al gebukt onder heel wat planlast.”…

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.