Het decreet pleegzorg bepaalt dat pleegouders die hun pleegkindjes naar de kinderopvang met inkomenstarief brengen steeds het laagste tarief betalen. Sedert de invoering van deze regeling in 2014 zijn er jaar na jaar meer pleegkindjes waarvoor dit minimumtarief wordt toegepast, zo vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). In 2020 werd voor het eerst de kaap van 1000 pleegkindjes voor wie het laagste tarief kinderopvang werd aangerekend, overschreden. “Dat pleegouders het laagste tarief betalen heeft zeker een impuls gegeven aan de opvang van de allerjongste kinderen binnen pleegzorg. De kost voor kinderopvang is nu geen drempel meer voor pleegzorg voor de allerkleinsten.”, zegt Schryvers.

25-02-2021

Individueel verminderd tarief

In kinderopvanginitiatieven die werken met een inkomenstarief wordt de dagprijs die de ouders betalen berekend op basis van hun inkomen. Zo betaalden ouders in 2020 tussen 5,32 euro en 29,51 euro per dag.

In verschillende situaties kan er op dat tarief nog een individuele vermindering worden toegekend. Zo kunnen bijvoorbeeld ouders voor wie het financieel te moeilijk is om het normale tarief voor kinderopvang te betalen, via het OCMW een individueel verminderd tarief krijgen, waarbij een absoluut minimum geldt. In 2020 bedroeg dit 1,67 euro. In totaal werden er zo in 2020 2551 OCMW-tarieven toegekend, waarvan 2381 aan het laagst mogelijke tarief, vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan minister Wouter Beke.

Laagste tarief voor pleegouders

Pleegouders die hun pleegkinderen naar de kinderopvang met inkomenstarief brengen, betalen sinds de inwerkingtreding van het decreet Pleegzorg op 1 januari 2014 automatisch het laagste tarief. Het totaal aantal kinderen voor wie in de kinderopvang het laagst mogelijke tarief werd aangerekend, omdat zij in een pleeggezin verbleven, steeg sindsdien elk jaar. In 2020 ging het om ruim vijf keer meer pleegkindjes dan in 2014.

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

198

468

517

593

799

930

1019

 

“Met de bepaling dat pleegouders voor pleegkinderen steeds het laagste tarief kinderopvang betalen, wilden we vooral pleegouders voor heel jonge kinderen een extra duwtje in de rug geven. Voorheen werd de kost voor kinderopvang berekend op het inkomen van de pleegouders. Uit getuigenissen toen leerden we dat dit heel wat pleegouders ervan weerhield om kleine kinderen in pleegzorg op te vangen, terwijl het zeker voor die groep belangrijk is dat ze terecht kunnen in de geborgenheid van een pleeggezin, als ze niet thuis kunnen blijven”, aldus Schryvers, in 2012 hoofdauteur van het decreet pleegzorg, “Uit de cijfers blijkt dat deze maatregel wel degelijk een belangrijke stap vooruit is geweest voor de opvang van jonge pleegkinderen. De kosten voor kinderopvang zijn voor pleegouders nu immers geen drempel meer om de allerkleinsten op te vangen.”

Minderjarige tienermoeders

Sinds juli 2018 krijgen ook minderjarige tienermoeders dankzij een parlementair initiatief dat Schryvers mee indiende, automatisch het laagste tarief kinderopvang aangerekend. “Jonge moeders wonen vaak zelf nog bij hun ouders in, gaan zelf nog naar school en hebben dus geen inkomen. Door steeds het laagste tarief aan te rekenen wilden we voorkomen dat het tarief werd berekend op het inkomen van de grootouders.”, verduidelijkt Schryvers, “Het kan immers niet de bedoeling zijn dat de grootouders niet alleen moeten instaan voor de kosten van hun eigen kinderen, maar ook van hun kleinkinderen. Het is bovendien belangrijk dat de jonge mama’s hun school kunnen afmaken. Daarenboven blijkt uit onderzoek dat tienermoeders meestal behoren tot gezinnen met een lager inkomen en een groter risico lopen op armoede.” Eind 2018 deden al 47 minderjarige tienermoeders beroep op de nieuwe regeling. In 2019 waren dat er 76 en in 2020 kregen 73 tienermoeders een attest voor verminderd tarief.