De jeugdrechtbank zou voor zeer kwetsbare jongeren of jongvolwassenen, onder welomschreven voorwaarden, voortgezette jeugdhulpverlening na de leeftijd van 18 jaar moeten kunnen opleggen, vindt CD&V. Op die manier verliezen we deze doelgroep niet uit het oog op het moment dat ze meerderjarig worden en verwacht worden op eigen benen te kunnen staan. Katrien Schryvers heeft hierover een conceptnota klaar.

In principe is jeugdhulpverlening bedoeld voor jongeren tot 18 jaar. Voortgezette jeugdhulpverlening kan worden toegekend aan personen vanaf 18 jaar tot en met maximaal 25 jaar, indien hulpverlening vóór de leeftijd van 18 werd aangevraagd. We stellen echter vast dat er jongeren zijn die op 18 jaar mogelijks nood hebben aan verdere zorg en ondersteuning, maar hier niet op ingaan. Hiervoor kunnen meerdere redenen bestaan, zoals de drang naar zelfstandigheid, de te beperkende leefregels die een voorziening eventueel hanteert, het gebrek aan informatie bij de jongeren, de toegankelijkheid van hulpverlening, enz.

Voor die beperkte groep van jongeren willen we het mogelijk maken om de verderzetting van de jeugdhulpverlening te kunnen opleggen als gerechtelijke maatregel. Uiteraard met respect voor alle principes die een dergelijk ingrijpen kunnen rechtvaardigen.

Schryvers denkt in de eerste plaats aan jongeren met een complexe problematiek, zoals het samengaan van een verstandelijke beperking of ernstige psychische stoornissen met ernstige gedrags- en emotionele problemen. De complexiteit van hun problematiek zorgt er mee voor dat deze jongeren soms onvoldoende bekwaam zijn om hulpverlening verder te zetten op vrijwillige basis. Dat kan zowel hun eigen integriteit als die van andere mensen in het gedrang brengen.

Vanuit het beleid kwam er de laatste jaren steeds meer aandacht voor de situatie van jongeren en jongvolwassenen in het grensgebied van minderjarigheid/meerderjarigheid. Jongeren verlaten vandaag zelden volledig het ouderlijk nest op 18 jaar. We kunnen dan ook moeilijk verwachten dat jongeren met een lange voorgeschiedenis in de jeugdhulpverlening op die leeftijd wél op eigen benen staan. Schryvers heeft nu een conceptnota klaar waarin de mogelijkheid onderzocht wordt om voortgezette jeugdhulpverlening op te leggen als gerechtelijke maatregel. Door middel van hoorzittingen in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, moet worden afgebakend onder welke voorwaarden de jeugdrechtbank dit zou kunnen doen.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.