De Vlaamse regering gaf op vrijdag 14 februari '20 definitief groen licht voor de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank. Die moeten mensen die op zoek zijn naar hun biologische ouders of kinderen bijstaan met de nodige informatie en ondersteuning. Het was Vlaams parlementslid Katrien Schryvers die in 2015 het eerste initiatief hiervoor nam, na getuigenissen van slachtoffers.  

Het hakte er stevig in, de hoorzittingen in het Vlaams parlement in het najaar van 2014. Verschillende slachtoffers van gedwongen adopties die plaatsvonden tussen de jaren 50 en de jaren 90, kwamen getuigen in het Vlaams Parlement. Het verdriet en de pijn waarover ze getuigden en de voelbare onmacht lieten geen enkele aanwezige onbewogen. Het is tot vandaag niet duidelijk hoeveel vrouwen die als jong en kwetsbaar meisje zwanger werden, daarna gedwongen werden om hun kind ter adoptie af te staan. In het najaar van 2015 werd een formeel moment georganiseerd in het parlement om excuses aan te bieden aan de slachtoffers. Excuses waren meer dan op hun plaats maar ook schrijnend onvoldoende om goed te maken wat jarenlang onrechtvaardig fout liep.

Waar de papieren ontbreken, schiet de wetenschap ter hulp

Hoe vind je iemand terug waar je geen gegevens over hebt, die van je is gescheiden in een procedure waarover niets is terug te vinden, waarvan je zelfs niet weet of hij wel in Vlaanderen is opgegroeid? Als de papieren er niet meer zijn of zelfs nooit geweest zijn, is er nu gelukkig wel de wetenschap. Aan de hand van DNA-profielen is het redelijk eenvoudig om te bepalen wie je verwanten zijn. Wie op zoek is naar zijn of haar kind, vader of moeder, moet de mogelijkheid kunnen hebben om vrijwillig een stukje van zichzelf prijs te geven om een ander, zo belangrijk stukje van zichzelf te kunnen vinden.

Heeft niet iedereen het recht om te weten waar hij of zij vandaan komt? Niet alleen zij die te maken kregen met gedwongen adoptie hebben afstammingsvragen, ook wie geadopteerd is zoekt naar afkomst en identiteit. Hetzelfde geldt voor donorkinderen, die momenteel in België op geen enkele manier iets te weten kunnen komen over hun afkomst. De federale wetgeving garandeert immers nog steeds de anonimiteit van de donor en evenmin kan de donor informatie verkrijgen over de uit donatie geboren kinderen.

Op vrijwillige basis een DNA-databank aanleggen

De komst van een DNA-databank betekent dan ook een grote ommezwaai. Op geheel vrijwillige basis kunnen mensen hun DNA-profiel laten registreren, waarna geanonimiseerde DNA-profielen van zowel donoren en donorkinderen, als van afstandsmoeders en geadopteerden met elkaar op gedifferentieerde wijze kunnen worden gekoppeld. Is er een positieve overeenkomst? Dan kan dat aanleiding geven tot, ook weer op vrijwillige basis, een begeleide contactopname of ontmoeting. Uiteraard met psychologische begeleiding, want zo een zoektocht gaat altijd gepaard met hevige emoties. In een afstammingscentrum wordt zorg en ondersteuning aangeboden en kan iedereen met vragen terecht. Een noodzakelijke en betere omkadering dan bij de reeds bestaande, internationale databanken.

Dat vandaag de Vlaamse regering haar goedkeuring verleende aan de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank is een grote stap vooruit voor iedereen die vragen heeft over zijn of haar biologische afstammingsrelatie. Is dit voor iedereen een oplossing? Neen, de vrijwilligheid en het feit dat de matching beperkt is tot de eerste graad staan dit nog in de weg. Laat dit daarom ook slechts een begin zijn. Mensen hebben het recht om hun afkomst te kennen en ook broers en zussen, kleinkinderen en grootouders willen mekaar vinden.  Het opheffen van de anonimiteit van donoren heeft in omliggende landen geen negatief effect gehad op de bereidheid om donor te zijn. Hoog tijd dus om verder werk te maken van het recht van kinderen om hun afkomst te kennen en de anonimiteit van donoren op te heffen.