Recent vierde woonzorgcentrum De Buurt in de Smissestraat in Zoersel zijn vijfde verjaardag. In die vijf jaar kregen hier al meer dan 500 mensen zorg en is De Buurt niet meer weg te denken binnen het Zoersels zorgaanbod.

Om de gronden tussen het woonzorgcentrum en de Smissestraat een invulling te kunnen geven die zo goed mogelijk bij het woonzorgcentrum aansluit, besloot de OCMW-raad eind 2015 om deze gronden aan te kopen.

Voorheen waren deze eigendom van sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen. In 2009 ruilden de gemeente Zoersel en de Voorkempen al enkele percelen van het terrein, om de bouw van het woonzorgcentrum te realiseren. De aankoop van de overige percelen was dan ook een logische tweede stap.

In uitvoering van het zorgstrategisch plan Zoersel werd onderzocht of, in samenwerking met meerdere partners uit de zorgsector, op die plek een nieuw, kleinschalig, sociaal project rond wonen en zorg kon komen. In mei van dit jaar werd het project aan de buurtbewoners voorgesteld.

“Op de planning staan tien zorgwoningen en een ontmoetingsruimte,” vertelt OCMW-voorzitter Katrien Schryvers. De woningen zijn bedoeld voor oudere mensen, mensen met een beperking en mensen met een psychische kwetsbaarheid. “De zorg die daar geboden zal worden, zal telkens worden aangepast aan de noden van de bewoners, in plaats van dat bewoners moeten verhuizen in functie van hun zorgnood,” zegt Schryvers.

De ontmoetingsruimte staat open voor de bewoners, maar zeker ook voor de mensen en verenigingen uit de buurt. “Zo hopen we de interactie tussen iedereen te versterken en van buurtzorg een vanzelfsprekendheid te maken,” vult Schryvers aan.  

Omwille van een beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning moest de deputatie zich uitspreken en liep de start van de werken vertraging op. Donderdag 20 december ll. bevestigde de deputatie de vergunning voor de bouw van de tien zorgwoningen en de ontmoetingsruimte. “Ik ben blij met deze beslissing. Hopelijk kan dit mooie project inzake zorg, inclusie en integratie op korte termijn van start gaan,” aldus Katrien Schryvers.