In het kader van het terugschroeven van de coronamaatregelen vraagt CD&V Zoersel dat de gemeente mondmaskers aankoopt en verdeelt bij alle inwoners. De oppositiepartij wil daartoe op de gemeenteraad van dinsdag a.s. bij hoogdringendheid een agendapunt toevoegen. Ook alle personeelsleden moeten mondmaskers krijgen.

De coronacrisis houdt de wereld en ook Vlaanderen nu al een aantal weken in zijn greep. Sedert half maart geldt er een lockdown, waarbij scholen en winkels gesloten zijn, en iedereen verplicht thuis moet blijven. Ook het respecteren van een afstand van minimaal 1,5 meter, en regelmatig handen wassen zijn basisregels waaraan iedereen zich moet houden.

“Natuurlijk hebben de crisis en de maatregelen ook een grote impact op de inwoners van onze gemeente, van onze middenstanders, van onze verenigingen, enz.”, aldus fractieleider Roel Van Elsacker,” Daarom hebben we uitdrukkelijk gevraagd om tijdens de gemeenteraad van dinsdag a.s. als eerste agendapunt een gedachtewisseling te houden over de impact van de coronacrisis op onze gemeente, en daarbij komen de maatregelen die het bestuur al dan niet genomen heeft zeker ook aan bod. We moeten echter ook al vooruitkijken naar de vragen die zich de volgende periode nog zullen stellen.”

Een van de zaken waar de partij daarbij aan denkt en waarvoor zij wenst dat nu al aan een oplossing wordt gewerkt,  is de nood aan mondmaskers voor de bevolking en de medewerkers.

“In eerste instantie zijn het natuurlijk de zorgverstrekkers die over het nodige beschermingsmateriaal moeten beschikken, maar als straks winkels en scholen terug open gaan, wordt het dragen van een mondmasker voor iedereen zeer belangrijk,’ stelt Jan Van Melkebeek, gemeenteraadslid en orthopedisch chirurg, “Door het dragen van een mondmasker wordt in de periode van de afbouw van de lockdown de verspreiding van het virus voorkomen. Het is helemaal niet noodzakelijk dat dit gespecialiseerde FFP2- of FFP3-maskers zijn, zowel herbruikbare als wegwerpmaskers kunnen voldoen.”

Gezien het belang ervan en de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de openbare gezondheid, stelt CD&V voor dat de gemeente op korte termijn overgaat tot de aankoop van voldoende mondmaskers en zorgt voor de verdeling bij alle inwoners. Een handleiding over het correct gebruik, is daarbij vanzelfsprekend onontbeerlijk. De partij wil dat de gemeenteraad dinsdag a.s. hiertoe beslist en vraagt dat haar voorstel bij hoogdringendheid geagendeerd wordt.

“Slechts als iedereen over mondmaskers beschikt, en er ook consequent gebruik van maakt, kunnen we er voor zorgen dat mensen die besmet zijn zonder het te weten het virus niet gaan verspreiden en er zo  geen nieuwe verspreidingsgolf komt,” vervolgt Van Melkebeek, “Ik wil daarbij ook nog benadrukken dat afstand houden en een goede handhygiëne nog steeds de belangrijkste maatregelen blijven, en zeker niet mogen verslappen.”

CD&V Zoersel wil ook nog verder gaan. “De gemeente moet ook zorgen voor de veiligheid van haar werknemers”, zo klinkt het nog. “Daarom vragen we ook dat het bestuur mondmaskers ter beschikking stelt van alle medewerkers, en zeker zij die contact hebben met het publiek”, aldus gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid Katrien Schryvers, “Zo weten we ook dat deze crisis de meest kwetsbare mensen het meest treft. Daarom is het van groot belang dat de medewerkers van de sociale dienst contact blijven hebben met inwoners die zich in een probleemsituatie bevinden, zodat ze hen op een goede manier kunnen helpen. Telefonisch of digitaal als het kan, maar ook via een echt gesprek als dat nodig is. Het is natuurlijk essentieel dat dit dan op een veilige manier kan gebeuren. En als we voldoende beschermingsmateriaal hebben voor medewerkers en inwoners, kan hopelijk ook de dienstverlening van de sociale kruidenier De Netzak snel terug van start gaan,”, zo besluit ze, “want voor heel wat mensen maakt dit echt wel het verschil.” Eerder reageerde Schryvers al scherp op de sluiting van De Netzak, en vroeg zij hiervoor een aangepaste manier van werken, bijvoorbeeld op bestelling, zoals dit ook in heel wat andere gemeenten gebeurt.