Wie het theoretisch rijexamen voor vrachtwagen of voor bus aflegt en daarbij extra ondersteuning krijgt, bijv. omwille van dyslexie of slechthorendheid, moet daarvoor heel wat bijkomende kosten betalen. Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers pleit voor de afschaffing daarvan. “Het hebben van een rijbewijs betekent een grotere kans op tewerkstelling en meer mogelijkheden tot integratie, zaken die voor kwetsbare mensen vaak minder vanzelfsprekend zijn en waarvoor we de drempels dus zoveel mogelijk moeten wegnemen,” aldus Schryvers.

Een theoretisch rijexamen voor het behalen van een rijbewijs AM, A, B en G (groep 1) kost in de regel 15 euro. Het gaat hier over het mogen besturen van motorvoertuigen, auto’s en tractoren. Wie het theoretisch examen aflegt voor rijbewijs C (vrachtwagen) of D (bus) (groep 2) betaalt 18 euro.

Voor sommige mensen is het behalen van een rijbewijs echter een nog grotere uitdaging dan voor anderen. Bijvoorbeeld omwille van een mentale of intellectuele achterstand, een beperkte graad van geletterdheid, dyslectie… Gelukkig kunnen kandidaten die aan de hand van een getuigschrift of attest het bewijs leveren zich in één van deze gevallen te bevinden, het theoretisch gedeelte van het rijexamen afleggen in een zogenaamde speciale of vertraagde zitting. In deze speciale zittingen geeft de examinator toelichting bij de vragen, voor de antwoordtijd start.

Voor vertraagde examens die leiden tot het behalen van rijbewijzen binnen groep 1 hoeven kandidaten geen extra retributie te betalen. Binnen groep 2 daarentegen wordt een toeslag gevraagd van 91 euro. Dat is, aldus de minister, omdat de examens niet in groep maar wel individueel worden afgenomen. Bovendien duren deze examens langer, omdat de antwoordtijd langer is, de kandidaten zelf kunnen kiezen in welke volgorde ze de vragen beantwoorden en ze kunnen terugkeren naar een eerdere vraag.

Voor doven of slechthorenden kan het examencentrum een beëdigd doventolk aanstellen. Dat kost de kandidaat 52 euro extra, zowel voor theoretische rijexamens binnen groep 1 als binnen groep 2. De tolk krijgt voor zijn prestaties een vergoeding (114,30 euro) en verplaatsingskosten. Voor rijexamens binnen groep 1 draagt het examencentrum deze kosten, maar voor rijexamens binnen groep 2 moet de kandidaat die betalen. 

 

Theorie-examen

 

Normaal tarief

Retributie vertraagde zitting

Begeleiding met tolk voor doven of slechthorenden

 

Retributie

Vergoeding tolk

Verplaatsingskosten tolk

Groep 1

(AM, A, B, G)

€ 15

Geen

+ € 52

Ten laste van examencentrum

Ten laste van examencentrum

Groep 2

(C, D)

€ 18

+ € 91

+ € 52

+ € 114,30

Ten laste van kandidaat

 

De voorbije jaren werd slechts een beperkt aantal rijexamens georganiseerd met begeleiding van een doventolk. Telkenmale betrof het een theorie-examen voor een rijbewijs uit groep 1. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan de Vlaamse minister bevoegd voor mobiliteit.

 

2015

2016

2017

Theorie-examen met doventolk

8

8

17

 

Slechts 9 keer werd een theorie-examen voor groep 2 in vertraagde zitting georganiseerd. Tegenover het aantal theoretische rijexamens voor groep 1 in vertraagde zitting (waarvoor geen extra kosten worden aangerekend) is dit slechts een fractie. 

Theoretisch rijexamen in vertraagde zitting

(groep 1)

Theoretisch rijexamen in vertraagde zitting

(groep 2 – sessie met tolk niet inbegrepen)

2015

6.907

5

2016

7.405

3

2017

8.183

1

 “De cijfers tonen aan dat er weinig mensen zijn die een examen afleggen waarvoor de bijkomende vergoedingen gelden,” zegt Schryvers, “Het afschaffen van deze retributies zou dus geen grote financiële impact hebben voor Vlaanderen, maar zou wel een groot verschil kunnen maken voor de kandidaten in kwestie. Het zijn immers de mensen die meer kwetsbaar zijn binnen onze samenleving en van wie de middelen doorgaans eerder beperkt zijn, die nu voor extra kosten en dus extra drempels komen te staan. Net zij kunnen heel erg gebaat zijn bij het behalen van een rijbewijs, doordat zij zo meer kans maken op tewerkstelling en zo beter geïntegreerd geraken in onze maatschappij.” Schryvers deed in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement op 21 februari ’19 een oproep naar minister Weyts om deze vergoedingen te laten vallen.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.