Vlaams parlementsleden Loes Vandromme en Katrien Schryvers komen met twee concrete voorstellen om leerrecht voor jongeren in (gesloten) instellingen te garanderen. Zij doen dit naar aanleiding van het nieuwe jaarrapport dat de Commissie voor Toezicht op Jeugdinstellingen dat vandaag werd voorgesteld in het Vlaams parlement. “Onderwijs kan voor deze kwetsbare groep de sleutel zijn om weer aansluiting te vinden met de maatschappij, daarom is het net zo belangrijk dat we voor hen het recht op leren garanderen,” zegt Loes Vandromme.

Vandaag stelde de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen haar jaarverslag voor in het Vlaams parlement. Die Commissie werd in 2017 geïnstalleerd in de schoot van het Kinderrrechtencommissariaat en moet toezien op de behandeling van jongeren die van hun vrijheid zijn benomen en het naleven van hun rechten. Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V), die het initiatief nam voor de oprichting van die Commissie van Toezicht, en Vlaams parlementslid Loes Vandromme, komen naar aanleiding van dit jaarverslag met twee concrete voorstellen die het leerrecht willen garanderen voor jongeren in gesloten instellingen. “Het is het cruciaal dat jongeren zoveel mogelijk positieve leerervaringen kunnen opdoen, ook in een residentiële, gesloten setting,” zeggen de parlementsleden. Ook vorig jaar deden Vandromme en Schryvers een oproep om het leerrecht van jongeren te garanderen. “Dat we die oproep nu moeten herhalen is tekenend, er is nog te weinig gebeurd.”

Deelkwalificaties

“Om het leerrecht te garanderen moeten we zo flexibel mogelijk werken. Daarbij willen we de mogelijkheid geven aan jongeren om deelkwalificaties te behalen. Misschien is het voor deze jongeren op dit moment in hun leven te hoog gegrepen om een onderwijsdiploma te behalen. Anderzijds zijn positieve leerervaringen ontzettend belangrijk. Daarom moet het mogelijk zijn om in stappen te werken en mogelijkheid te bieden om deelkwalificaties te halen. We zouden voor deze jongeren ook individueel aangepaste curricula kunnen laten opmaken zodat ze een aangepast leertraject kunnen volgen,” legt Loes Vandromme uit. “Deze piste is trouwens niet alleen interessant voor jongeren in gesloten instellingen, maar ook voor jongeren die om de één of andere reden momenteel geen school hebben. Ik denk aan langdurige ziekte.”

Daarnaast roepen de parlementsleden de onderwijsminister ook op om snel werk te maken van de mogelijkheid om ook ‘type 5 scholen’ in te richten in een residentiële setting. We kennen de type 5-scholen beter als de zogenaamde ziekenhuisscholen. Type 5-scholen zijn er voor kinderen die langdurig opgenomen zijn in een ziekenhuis of preventorium. In de regelgeving hebben we sinds kort ook de mogelijkheid voorzien om type 5-scholen in te richten in residentiële settings zoals bijvoorbeeld een gesloten jeugdvoorziening. Het is nu aan de Vlaamse regering om er een concrete uitwerking aan te geven,’ zegt Loes Vandromme.

Ten slotte willen de parlementsleden waar mogelijk jongeren naar hun gewone school laten blijven gaan. “De bijkomende plaatsen veilig verblijf geven daar mogelijk ook meer kansen toe, gezien die veel breder verspreid zijn over Vlaanderen dan de gemeenschapsinstellingen,” besluit Schryvers en Vandromme.

Beveiligde afdelingen

Op een vraag om uitleg van Loes Vandromme rond leerrechten voor jongeren in gesloten instellingen liet de minister van onderwijs weten de bezorgdheid voor deze jongeren te delen en hiervoor middelen te voorzien. Hij wil mee helpen zoeken naar een adequate invulling van het recht op onderwijs. “Ik ben blij te horen dat de er werk van wil maken. Maar simpelweg extra budget toesteken volstaat niet, er is nood aan een uitgewerkt kader. Wij geven hierbij alvast enkele concrete aanknopingspunten,” besluiten Loes Vandromme en Katrien Schryvers.