Cliëntenorganisaties in de integrale jeugdhulp krijgen een vaste plaats in het welzijnsbeleid. Met een voorstel van decreet dat vandaag unaniem in de commissie Welzijn werd goedgekeurd, zorgen CD&V, N-VA en Open VLD voor een structurele erkenning en subsidiëring van organisaties waarin kinderen, jongeren en ouders die betrokken zijn bij de integrale jeugdhulp hun stem kunnen laten horen, zowel naar elkaar toe als naar de jeugdhulpaanbieders en de beleidsmakers.

Vandaag de dag zijn in de jeugdhulp al cliëntenorganisaties als Cachet vzw en Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen vzw actief. Deze worden echter als projecten gesubsidieerd. Dat wil zeggen dat hun voortbestaan afhankelijk is van (financiële) beslissingen die jaarlijks genomen moeten worden. Vandaag werd in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een voorstel van decreet van de meerderheidspartijen goedgekeurd waardoor het mogelijk wordt om één of meerdere cliëntenorganisaties structureel te erkennen en subsidiëren.

Kinderen en jongeren die zelf ervaring hebben in de jeugdhulp weten als geen ander welke impact dat heeft en kunnen ons veel leren over knelpunten en mogelijke bijsturingen. Tijdens hoorzittingen in het parlement hebben we dat ook al meermaals kunnen vaststellen. Daarom willen we de werking van organisaties die deze mensen verenigen, bestendigen.

Deze cliëntenorganisaties moeten zich richten op kinderen en jongeren en/of ouders of andere opvoedingsverantwoordelijken. In ieder geval moet het bestuur van de organisatie steunen op mensen die direct betrokken zijn met of ervaring hebben in de jeugdhulp.

Meerdere erkende cliëntenorganisaties kunnen zich bovendien organiseren in een cliëntenforum. Dit forum heeft als opdracht het delen van ervaring en deskundigheid rond een participatieve jeugdhulpverlening mogelijk te maken en een visie daarover te ontwikkelen en uit te dragen. Vanuit dit forum kunnen vertegenwoordigers participeren aan het beleid omtrent integrale jeugdhulp.

Cliëntenorganisaties hebben verschillende taken en doeleinden. Zo moeten ze bijdragen tot een participatieve jeugdhulpverlening en tot de versterking van de positie van kinderen, jongeren en ouders die een beroep doen of deden op de jeugdhulp. Verder dienen zij lotgenotencontacten te organiseren onder kinderen en jongeren of ouders in de jeugdhulp of met ervaring in de jeugdhulp, en het cliëntenperspectief in te brengen in onderzoeksopdrachten van de Vlaamse overheid rond jeugdhulpverlening en hierover vormingen te organiseren. Belangrijk is ook de formulering van aanbevelingen met betrekking tot een participatieve jeugdhulpverlening en de levenskwaliteit van kinderen, jongeren en ouders die in contact zijn met jeugdhulp.

Een grote meerwaarde zien wij ook in het publiekelijk rapporteren over de ervaring van minderjarigen of ouders in de jeugdhulp. Dit kan bijdragen tot een meer genuanceerde beeldvorming over de jeugdhulp en over de reële behoeften van de betrokkenen.

Het voorstel van decreet vloeit  voort uit de besprekingen van de conceptnota ter zake die Katrien Schryvers indiende in maart 2016. De goedkeuring in de commissie van dit voorstel is de eerste belangrijke stap in de parlementaire behandeling. Normaal gezien volgt voor het einde van het jaar de bespreking en stemming in de plenaire vergadering.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.