Enkel in provincie Antwerpen minder pleegzorgattesten uitgereikt

31-08-2017

Pleegouders moeten per pleegkind of pleeggast beschikken over een attest om dit pleegkind of deze pleeggast te kunnen opvangen. Ook wanneer bestaande pleegzorgers een bijkomend pleegkind of -gast opnemen of een pleegkind of -gast opnemen die voorheen al in datzelfde pleeggezin was geplaatst, worden zij opnieuw geattesteerd. Het is de dienst voor pleegzorg in het werkingsgebied waar de pleegouder woont, die na een screening de attesten kan uitreiken. In 2015 werden zo 1.447 attesten uitgereikt, in 2016 waren dat er 1.534. Enkel in de provincie Antwerpen daalde het aantal uitgereikte attesten.

Provincie

2015

2016

Antwerpen

578

524

Limburg

163

176

Oost-Vlaanderen

269

321

Vlaams Brabant en Brussel

185

244

West-Vlaanderen

252

269

Totaal

1447

1534

 
Tegenover de stijging van het aantal uitgereikte attesten, staat een grote daling van het aantal geweigerde attesten. Het totaal aantal ingetrokken attesten bleef ongeveer gelijk.

Provincie

Geweigerd

Ingetrokken

2015

2016

2015

2016

Antwerpen

19

10

0

4

Limburg

12

3

7

5

Oost-Vlaanderen

0

3

3

1

Vlaams Brabant en Brussel

7

1

4

4

West-Vlaanderen

4

0

0

1

Totaal

42

17

14

15

 

Bij een weigering of een intrekking van een attest kan een (kandidaat-)peegzorger een herscreening vragen bij een andere dienst voor pleegzorg die wordt aangeduid volgens een jaarlijks wisselend rotatiesysteem.  In 2015 werd in 10 situaties een herscreening gevraagd. In 3 gevallen werd er toch overgegaan tot het toekennen van een attest in datzelfde jaar. In 2016 werden er 9 herscreeningen uitgevoerd, waarvan er 4 leidden tot attestering.

“Dat er meer attesten werden uitgereikt, betekent dat er meer kinderen binnen pleegzorg geplaatst werden, en dat is uiteraard goed nieuws,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers die de cijfers opvroeg bij Vlaams minister Jo Vandeurzen en die in 2012 als hoofdindiener trekker was van het nieuwe pleegzorgdecreet. “Het nieuwe decreet moest pleegzorg een meer prominente plaats geven binnen de hulpverlening, en dat is gelukt,” zegt Schryvers nog.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.