Om de gronden in Zoersel tussen het woonzorgcentrum en de Smissestraat een invulling te kunnen geven die zo goed mogelijk bij woonzorgcentrum De Buurt aansluit, besloot de OCMW-raad eind 2015 om deze gronden aan te kopen. Eind december 2018 bevestigde de deputatie de vergunning voor de bouw van tien zorgwoningen en een ontmoetingsruimte aldaar. Op 22 mei 2019 werd de symbolische eerste steen gemetst van het project.

Het project is een samenwerking tussen gemeente & ocmw Zoersel en zorgpartners Beschut Wonen De Sprong (zorg en begeleiding voor volwassenen met psychiatrische problemen), Monnikenheide (dienstverlening aan personen met een verstandelijke handicap) en woonzorgcentrum De Buurt. Het opzet van de nieuwe woningen is mensen met een zorgnood zelfstandig laten wonen, met ondersteuning van buitenaf. Bedoeling vandit innovatief project is de zorg tot bij de mensen brengen, in plaats van dat zij moeten verhuizen als de zorgnood te groot wordt. 

Als de woningen klaar zijn, staat de Sociale Huisvestingsmaatschappij De Voorkempen H.E. in voor de toewijzing en verhuring van de sociale zorgwoningen. Dit gebeurt op basis van een gemeentelijk toewijzingsreglement. Dit betekent dat mensen die tot de doelgroep behoren en die een band hebben met Zoersel voorrang krijgen.

De ontmoetingsruimte die op dezelfde plaats komt en op hetzelfde moment wordt gebouwd is in de eerste plaats gericht op de bewoners van de woningen en van het woonzorgcentrum, die er samen kunnen deelnemen aan allerhande activiteiten. Maar ook de buurtbewoners zijn er welkom, om zo de buurt dichter bij elkaar te brengen en buurtzorg en inclusie te stimuleren.

verloop van het project
Op 16 juli 2018 mocht gemeente & ocmw Zoersel, na de periode van het openbaar onderzoek van 30 mei t.e.m. 29 juni, een omgevingsvergunning ontvangen voor het volledige project. In de zomer van 2018 werd er beroep aangetekend tegen de afgeleverde omgevingsvergunning. Op 20 december 2018 verwierp de Antwerpse Deputatie het beroep echter. De vergunning wordt nu dus uitgevoerd. De voorziene bouwtijd van het volledige project is 15 maanden.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.