Bij het meldpunt 1712 kan men terecht met vragen of meldingen over alle vormen van misbruik, geweld en kindermishandeling. Het meldpunt is operationeel sinds 1 maart 2012 en registreerde vorig jaar 4.812 contactnames. Vooral wanneer het gaat over geweld tegen volwassenen gaan veel oproepen over seksueel geweld, aldus Katrien Schryvers, voorzitter van de commissie Grensoverschrijdend Gedrag in het Vlaams Parlement.

In 2017 werden 6.792 personen gemeld bij het meldpunt 1712. Bij 4.251 van hen (62%) werd kindermishandeling geregistreerd. 946 personen werden gelinkt aan partnergeweld en 339 aan geweld tegen volwassenen. Ouderenmisbehandeling werd 195 keer geregistreerd. Bij 362 personen werd gesproken over een andere problematiek, zoals veelbellers en foptelefoontjes, een psychiatrische problematiek of seksueel getinte oproepen.

Per gemelde persoon wordt de aangegeven problematiek verder geconcretiseerd naargelang de vorm van het geweld. Daaruit blijkt dat vooral wanneer het gaat over geweld tegen volwassenen, er heel wat (21%) meldingen zijn van seksueel geweld. Bij kindermishandeling gaat het over 11% van de gevallen en bij partnergeweld en ouderenmisbehandeling gaat het telkens over 3%. De meeste meldingen gaan doorgaans over fysiek en/of emotioneel geweld (en verwaarlozing).

Het voorbije jaar kwamen ook mensen uit de sport- en cultuurwereld naar buiten met hun verhaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarop besloot het meldpunt om de contactnames gelinkt aan deze sectoren apart te registreren. Uit de sportsector kwamen zo 26 oproepen terecht bij 1712, waarvan 19 over seksueel geweld, nl. 14 oproepen over seksueel geweld op kinderen, 2 oproepen over seksueel geweld tussen minderjarigen en 3 oproepen over seksueel geweld op volwassenen in de sportsector. Uit de sector vrije tijd kwamen 43 oproepen over seksueel geweld. Daarvan hadden 18 oproepen betrekking op minderjarigen. In 2016 werden het tweede half jaar 24 oproepen geregistreerd vanuit de sport- en vrijetijdssector samen. Er is dus sprake van een stijging.

Naar aanleiding van de getuigenissen die hierover in het voorjaar aan het licht kwamen, besliste het Vlaams Parlement in juni vorig jaar tot oprichting van de commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport. Dat de publieke getuigenissen andere slachtoffers of hun omgeving sterkten om hun verhaal te melden, blijkt uit een piek in de oproepen bij meldpunt 1712 in juni vorig jaar.

Nadat na meldingen duidelijk werd dat de problematiek een maatschappelijk gegeven is, die niet gelinkt kan worden aan één specifieke sector, verbreedde de commissie haar werkgebied in oktober ’17. Na vele, uitgebreide en soms aangrijpende hoorzittingen, met slachtoffers, mensen uit verschillende sectoren en ministers, zal de commissie binnenkort een aantal aanbevelingen voor het beleid kunnen formuleren. 1712 zal daarin zeker aan bod komen.

Het blijft belangrijk in te zetten op bekendmaking van het meldpunt en sensibilisering om actie te ondernemen wanneer men geconfronteerd wordt met een bepaalde vorm van geweld. Als mensen weten waar ze terecht kunnen, wordt het makkelijker de stap te zetten om situaties te melden waarin grenzen overschreden worden. En alleen als gevallen van geweld aan het licht komen, kan er iets aan gedaan worden. Door herhaaldelijke campagnes vanuit Vlaanderen is er in 2017 een stijging van het aantal websitebezoekers merkbaar met zo’n 8,6 procent tegenover 2016. Ook het aantal telefonische oproepen steeg, waardoor het totaal aantal contactnames bij 1712 steeg met 4,7 procent (4.812 in 2017 tegenover 4.596 in 2016). Vorig jaar werden ook 8 procent meer personen gemeld (6.792 tegenover 6.272 in 2016).

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.