Bij het meldpunt 1712 kan men terecht met vragen of meldingen over alle vormen van misbruik, geweld en kindermishandeling. Het meldpunt is operationeel sinds 1 maart 2012 en registreerde vorig jaar 5.126 contactnames, zo’n 300 meer dan in 2017. In meer dan de helft van de gevallen ging de oproep over kindermishandeling.  Zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

“In 2018 kwamen 5.126 oproepen toe bij het meldpunt 1712. In 2.769 gevallen (54%) werd kindermishandeling geregistreerd. 822 oproepen werden gelinkt aan partnergeweld, 464 oproepen aan geweld tegen volwassenen en 248 oproepen aan scheidingsproblematiek. Ouderenmisbe-handeling werd 180 keer geregistreerd. Bij 327 personen werd gesproken over een andere problematiek, zoals veelbellers en foptelefoontjes, een psychiatrische problematiek of seksueel getinte oproepen,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers.

 

THEMA

TOTAAL

Kindermishandeling

2.769

Partnergeweld

822

Geweld tegen volwassenen

464

Scheidingsproblematiek

248

Ouderenmis(be)handeling

180

Geweld tussen kinderen

117

Verwerkingsproblematiek

91

Oudermishandeling

70

Historisch misbruik

10

Eergerelateerd geweld

9

Ritueel geweld

1

Gedwongen adoptie

1

Andere problematiek

327

Leeg

17

TOTAAL

5.126

 

De meeste oproepers (3.676) zijn vrouwen. Heel soms bellen of mailen minderjarigen. In de meeste gevallen zijn de mensen die contact opnemen met het meldpunt personen uit de omgeving van het slachtoffer en minder uit de omgeving van de dader.

 

Vrouwelijk

Mannelijk

Onbekend

Leeg

Som

-12 jaar

8

7

15

+12 jaar

81

30

111

Meerderjarig

3.563

1.329

40

4.932

Onduidelijk

24

17

15

56

Leeg

12

12

Som

3.676

1.383

55

12

5.126

 

“Het blijft belangrijk in te zetten op bekendmaking van het meldpunt en sensibilisering om actie te ondernemen wanneer men geconfronteerd wordt met een bepaalde vorm van geweld,” vervolgt Schryvers, “Als mensen weten waar ze terecht kunnen, wordt het makkelijker de stap te zetten om situaties te melden waarin grenzen overschreden worden. En alleen als gevallen van geweld aan het licht komen, kan er iets aan gedaan worden.”  Door herhaaldelijke campagnes vanuit Vlaanderen is het totaal aantal contactnames bij 1712 jaar na jaar gestegen (4.812 in 2017 tegenover 4.596 in 2016).