Een geschillencommissie voor heel de welzijnssector

14-06-2018

CD&V pleit voor een intersectorale commissie voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen gebruikers en aanbieders van welzijns- en gezondheidszorg. “Er is nood aan een betere individuele rechtsbescherming van cliënten en patiënten in de zorg,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers die hiertoe een conceptnota voor nieuwe regelgeving indiende.

Wanneer ouders hun kinderen naar de opvang doen, sluiten zij een contract met de organisator. Het gebeurt echter dat er over de naleving daarvan geschillen ontstaat. Denk aan discussies over de opzeg wanneer ouders hun kind naar een andere opvang willen brengen of over een factuur voor verlofperiodes waar ouders het niet mee eens zijn.

In eerste instantie is het de bedoeling dat de kinderopvangorganisator en de ouders zelf tot een oplossing komen. Lukt dat niet, dan kan sinds 2015 de Federale Consumentenombudsdienst het geschil behandelen. Blijft er een probleem, dan kunnen de partijen naar de rechtbank stappen. Voor een cliënt of patiënt in de welzijnssector is dat echter een grote stap. Niet alleen zijn daar aanzienlijke kosten en risico’s aan verbonden, ook zijn veel mensen dan bevreesd over de verderzetting van de zorg of de diensten die ze echt wel nodig hebben. Zo staan de patiënten en cliënten vaak in een zwakkere positie dan organisaties die zorg aanbieden.

Dat er nood is aan een gespecialiseerde bemiddelingsentiteit, die zich kan buigen over de (talrijke) geschillen met betrekking tot kinderopvang, werd eerder al bepleit door de Vlaamse Ombudsman, vertegenwoordigers van de kinderopvangsector, de Gezinsbond en de klachtendienst van Kind en Gezin. Zij stelden daarom voor  een ‘verzoeningskamer kinderopvang’ op te richten.

CD&V vindt dat absoluut een goed idee, maar wil een stap verder gaan. Het is duidelijk dat er een onafhankelijke geschillencommissie moet komen. Via hoorzittingen willen we nagaan of die best functioneert als onderdeel van de Vlaamse Ombudsdienst, dan wel helemaal losstaand wordt georganiseerd. Daarnaast kijken we  verder dan enkel kinderopvang. Ook voor de  woonzorg en ondersteuning van personen met een handicap is er nood aan meer rechtsbescherming van de individuele gebruiker. CD&V wil daarom dat de geschillencommissie voor kinderopvang na verloop van tijd evolueert tot een intersectorale geschillencommissie. Het is reeds lang een tendens in het welzijnsbeleid om te kiezen voor ontkokering. Bovendien kan er bij geschillen over contractuele elementen sprake zijn van kruisbestuivingen. Tenslotte zou een intersectorale commissie kunnen komen tot sectoroverschrijdende beleidsaanbevelingen.

Met de indiening van een conceptnota ter zake wil Schryvers de discussie dus opentrekken. Kwaliteit in de welzijns- en gezondheidssector gaat immers verder dan enkel het volgen van procedures en het voldoen aan opgelegde normen. Het gaat ook over het vooropstellen van het belang en de rechtsbescherming van gebruikers, cliënten en patiënten.

De conceptnota werd dinsdag 12 juni '18 toegelicht in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.