Het aantal zelfdodingen is in Vlaanderen al een aantal jaren in dalende lijn. Ook de cijfers voor 2017 bevestigen de hoopvolle dalende trend. Deze daling is echter niet even groot in elke provincie. Dat leerde Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers uit cijfers die zij opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke.  

 Volgens cijfers van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) overleden in 2017 in Vlaanderen 978 personen door suïcide. Dat aantal ligt lager dan de jaren voordien. Zo ging het in 2015 nog over 1051 personen. Ook op lange termijn is er sprake van een daling.  

Er zijn echter wel duidelijk regionale verschillen merkbaar in het aantal sterftes door suïcide. Zo blijkt uit het antwoord van minister Beke op een parlementaire vraag van Katrien Schryvers dat sinds 2000 de suïcidecijfers significant hoger lagen in de provincies West- en Oost-Vlaanderen dan in de andere Vlaamse provincies. De meest recente cijfers, van 2017, bevestigen deze trend.  

De voorzichtige daling in het aantal suïcides, die zich in 2017 laat opmerken, is merkbaar in nagenoeg alle provincies. “De sterkste daling doet zich voor in provincie Antwerpen, nl van 19,7 suïcides per 100.000 inwoners in 2000 naar 12 per 100.000 inwoners in 2017. Daar is het suïcidecijfer in 2017 het laagste in de periode 2000-2017 en ook het laagste van alle provincies.”, zo kon Schryvers uit de cijfers afleiden. 

De tweede sterkste daling is te zien in Vlaams-Brabant (van 19,5/100.000 in 2000 naar 13/100.000 in 2017), waarbij het suïcidecijfers in 2017 het laagste is, naast dat van 2006, in de voorbije 17 jaar.  

In Oost- en West-Vlaanderen, die twee provincies die steeds significant hogere cijfers hebben dan de andere Vlaamse provincies, zijn ook dalingen merkbaar de voorbije 17 jaar, maar deze zijn minder sterk uitgesproken dan in de andere provincies. 

De voorbije jaren is er sterk ingezet op suïcidepreventie en dat uit zich in de cijfers,” zegt Schryvers, “Maar elke zelfdoding is er een te veel. Het blijft dan ook belangrijk om in te zetten op het bespreekbaar maken van mentale problemen, het doorbreken van het taboe over het thema, alsook het toegankelijk maken van eerstelijnshulp en psychologische zorg.” 

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie voert momenteel ook een grondige analyse uit van een onderzoek waarbij wordt gezocht naar mogelijke verklaringen van de provinciale verschillen. “Hopelijk geeft deze analyse meer inzicht in de oorzaken van deze verschillen en kan er op basis daarvan bekeken worden of er binnen een bepaalde regio meer moet worden ingezet op bepaalde bestaande acties binnen het huidige Vlaams Actieplan of dat er nieuwe specifieke preventieve acties binnen bepaalde provincies aangewezen zijn,” aldus Schryvers. 

Tabel: Gestandaardiseerde sterftecijfers, die een ratio geven per 100.000 inwoners en rekening houdend met de leeftijdsverdeling in de bevolking. 

Suïcide   

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

Vlaanderen 

20,2 

19,5 

18,8 

18,2 

18,2 

18,6 

16,1 

16,1 

16,7 

17,7 

17,2 

18,2 

17,6 

16,3 

16,5 

16,3 

16,2 

14,9 

Antwerpen 

19,7 

16,5 

16,6 

14,9 

16,8 

16,8 

15 

14,4 

13,8 

15,7 

15,6 

15,3 

16,8 

15,1 

13,8 

15,2 

15,1 

12 

Limburg 

17,4 

17,3 

16,8 

16,7 

15,6 

15,7 

12,3 

14,6 

13,6 

15,5 

14,3 

14,8 

14,5 

13 

13,1 

12,9 

13,2 

12,3 

Oost-Vlaanderen 

22,3 

23,4 

21,6 

21,4 

20,9 

20 

17,6 

17,7 

18,5 

20,9 

18,3 

20,3 

19,5 

16 

19,1 

18,3 

18 

19,2 

Vlaams-Brabant 

19,5 

18,3 

15,9 

17 

16 

18,2 

12,2 

15,7 

15,2 

16,7 

14,9 

17,2 

15,7 

15,9 

16 

14,1 

13,8 

13 

West-Vlaanderen 

20,9 

22,4 

22,7 

21 

20,8 

22,1 

22,2 

18,4 

22,1 

19,3 

22,4 

23,7 

20,2 

21,5 

20,6 

19,9 

19,9 

17,7