Enkele maanden geleden doken pijnlijke getuigenissen op over misbruik van jonge judoka’s door hun coaches. Het Vlaams parlement besloot daarom tot de oprichting van een bijzondere commissie om het fenomeen van grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld grondig te onderzoeken. Intussen staken ook getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik in de culturele wereld de kop op. Deze middag besliste de commissie om haar taakstelling te verbreden tot grensoverschrijdend gedrag in het algemeen. Commissievoorzitter Katrien Schryvers zal daartoe een vraag richten aan het bureau van het Vlaams Parlement, dat maandag zal beslissen. Het voltallige Vlaams Parlement spreekt zich dan volgende week woensdag uit.

“In plaats van het probleem inzake grensoverschrijdend gedrag vast te haken aan een specifieke sector, lijkt het ons beter om dit te beschouwen als een breed, maatschappelijk thema”, aldus commissievoorzitter Katrien Schryvers, “Daarom willen we de taakstelling van de commissie die werd opgericht naar aanleiding van de getuigenissen in de sportsector verruimen.”

De commissieleden stellen voor om de problematiek in zijn geheel in kaart te brengen en bestaande beleidsinitiatieven te analyseren. Dat moet uitmonden in aanbevelingen inzake de preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag, zowel in algemeenheid als specifiek naar verschillende beleidsdomeinen toe.

Eerst zullen de hoorzittingen rond het luik sport worden afgerond, om dan een volgend beleidsdomein aan te snijden. Dit moet leiden tot een aantal algemene aanbevelingen, onder meer wat betreft de cultuuromslag, de organisatie van een meldpunt, aanspreekpunten integriteit … Vervolgens kan worden verdergegaan met sectorspecifieke aanbevelingen.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.