Vrijdag 27 maart '20 nam het Zoerselse schepencollege een aantal maatregelen ter ondersteuning van wie getroffen is door de coronacrisis. Zo wordt een premie voorzien voor lokale handelaars die hun zaak moesten sluiten en moeten de kermiskramers dit jaar geen retributie betalen. Voor de Zoerselse verenigingen beperken de maatregelen zich tot het kosteloos annuleren van de kosten voor het gebruik van gemeentelijke lokalen. Dit laatste is voor CD&V Zoersel ruim onvoldoende. De partij roept het gemeentebestuur dan ook op om alle verenigingen niet te vergeten in deze crisis en vraagt daartoe extra maatregelen.

De gevolgen van de coronacrisis zijn immens, en dit op tal van vlakken. Mensen worden tijdelijk werkloos, zaken moeten sluiten en evenementen worden geannuleerd. De verschillende overheden namen dan ook al maatregelen om tegemoet te komen aan tal van noden. Ook voor de lokale cultuur-, jeugd- en sportsector heeft het annuleren of opschorten van alle activiteiten grote gevolgen.

“Muziekverenigingen kunnen niet meer optreden, dans-, turn- en toneelclubs zien hun opvoeringen geschrapt, voor sportclubs is een competitiestop afgeroepen, jeugdverenigingen weten nog niet of hun evenement tijdens de zomer zal kunnen doorgaan. De coronacrisis heeft een grote impact op de werking van het Zoerselse verenigingsleven, en daarmee ook op hun inkomsten,” kaart CD&V-fractieleider Roel Van Elsacker het probleem aan, “Sommige verenigingen zien zelfs de enige inkomsten van een heel werkjaar wegvallen, terwijl reeds gemaakte kosten en de maandelijkse facturen van water, elektriciteit ed. onverminderd doorgaan. Een zeer grote streep door de rekening.”

CD&V-gemeenteraadslid Paul Van Wesenbeeck, tevens voorzitter van KFC Halle, ziet de bui ook al hangen: “Door de afgekondigde competitiestop is er een abrupt einde gekomen aan de inkomsten van de sportclubs. Het wegvallen van de inkomsten voor de competitiewedstrijden, zonder een eventuele eindronde, loopt in de vele duizenden euro’s. Als er straks ook geen jeugdtornooien kunnen ingericht worden, verhoogt dat bedrag nog eens.”

CD&V-Zoersel wil de clubs niet in de kou laten staan en doet een dringende oproep aan het gemeentebestuur om de financiële impact van de crisis voor alle Zoerselse verenigingen in kaart te brengen en te verzachten.

Een concrete maatregel die CD&V-Zoersel alvast voorstelt is de eenmalige kwijtschelding van de vergoeding die verenigingen betalen die een recht van opstal hebben. “Die factuur valt normaalgezien over enkele maanden in de bus. Een vrijstelling kan worden vergeleken met de kosteloze annulering van lokalen en betekent voor verenigingen die een recht van opstal hebben alleszins al een stevige duit in het zakje. Daarnaast denken we ook aan het terbeschikkingstellen van renteloze leningen door de gemeente om deze moeilijke periode te overbruggen of een verdubbeling van de subsidies aan de verenigingen,” aldus Van Elsacker die zo namens CD&V Zoersel een lans breekt voor Zoerselse verenigingen, “Al onze verenigingen en hun vrijwilligers maken van Zoersel een bruisende en sportieve gemeente. Zij moeten dan ook in hun werking worden ondersteund. De vele leden, jongeren, cultuurliefhebbers, sporters, enz. rekenen op hen voor de invulling van hun vrije tijd.”

“Ook in de sociale sector zullen de verenigingen die hierin actief zijn de volgende periode met extra noden geconfronteerd worden,” zo weet voormalig OCMW-voorzitter Katrien Schryvers nog, “Heel wat mensen hebben het nu immers extra moeilijk en heel wat verenigingen zijn als helpende hand onmisbaar. Ook de noden van die verenigingen, die een sterke steun zijn van gemeente & ocmw Zoersel in haar lokaal sociaal beleid, moeten in kaart gebracht worden. We vernamen dat de gemeente een budget heeft voorzien voor inwoners die het sociaal moeilijk hebben, maar de noden gaan verder dan individuele steunverlening.”  

“De steun die de gemeente reeds heeft toegezegd aan de handelaars en verenigingen is goed, maar voor ons zijn ze slechts een begin,” onderstreept Paul Van Wesenbeeck nog, “Ik had reeds contact met voorzitters van andere verenigingen en die bevestigen unaniem de noodzaak van een ondersteuning door de gemeente.”

“De hogere overheden voorzien momenteel al veel ondersteuning voor gezinnen en handelaars en er wordt gewerkt aan een steunfonds voor de vrijetijdssector,” besluit Roel, “Maar hier is zeker ook een taak en verantwoordelijkheid voor de gemeente weggelegd. De maatregelen die vorige week genomen werden door het gemeentebestuur zijn voor ons een eerste aanzet, maar zullen niet volstaan om zelfs de grootste nood te lenigen. Wij vragen dan ook dat de gemeente bijkomende maatregelen neemt om het rijke Zoerselse verenigingsleven niet in de kou te laten staan. Wij zijn met CD&V Zoersel alvast bereid extra inspanningen te ondersteunen. Dit is een ongeziene situatie en die vraagt om solidariteit. Samen kunnen we ervoor zorgen dat Zoersel deze crisis goed doorstaat.”