Studentenpsycholoog als basisdienstverlening en permanent online hulpverleningsplatform

Vlaams parlementsleden Brecht Warnez en Katrien Schryvers willen betere psychologische ondersteuning voor studenten in decreet gieten. “De urgentie die er nu is wegens de pandemie, kan een opportuniteit bieden om op een structurele manier nieuwe regels vast te leggen,” stellen de twee parlementsleden. In hun voorstel, dat zij deze week indienen in het Vlaams parlement, vragen zij dat alle studenten beroep kunnen doen op de basisdienstverlening van een studentenpsycholoog én een permanent online hulpverleningsplatform waar studenten informatie kunnen vinden maar ook laagdrempelig contacten kunnen leggen met hulpverleners.

8-03-2021

Recente cijfers tonen dat het aantal studenten in Vlaanderen die langsgaan bij een studentenpsycholoog de afgelopen vijf jaar steeg van 9.553 tot 15.612, een stijging van 63 procent. “De coronacrisis deed er het voorbije jaar nog een schepje bovenop”, zeggen Vlaams parlementsleden Brecht Warnez en Katrien Schryvers. “De pandemie heeft het studentenleven ingrijpend beïnvloed: weinig sociaal contact en online lessen terwijl de werkdruk hoog blijft. Daarenboven gaven veel studenten aan te kampen met bijkomende kopzorgen zoals financiële problemen of een moeilijke thuissituatie. De Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS) trok hierover vorige week nog aan de alarmbel in een open brief.” Volgens de volksvertegenwoordigers stelt de coronacrisis die problemen op scherp. “Maar ook los van corona is de nood vaak hoog en de hulpverlening beperkt. Nochtans is hulpverlening op die jonge leeftijd cruciaal:  mentale problemen op lange termijn hebben veelal hun oorsprong nog voor de leeftijd van 25 jaar”, zo stellen Warnez en Schryvers.

De nood is hoog

Brecht Warnez en Katrien Schryvers willen nu structureel de psychologische dienstverlening voor studenten versterken. “Het is niet de bedoeling om tot een tijdelijk kader te komen. De crisis kan nu als hefboom worden gebruikt om voor de langere termijn een basisdienstverlening van studentenpsychologen voor elke student te voorzien,” stellen de twee parlementsleden. Sinds maart 2019 zijn er al verschillende initiatieven ontstaan, vanuit de studenten, het hoger onderwijs, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering. Op deze initiatieven willen Schryvers en Warnez nu verder bouwen naar een nieuw regelgevend kader.

Concreet doen Warnez en Schryvers volgende voorstellen:

1)        Studentenpsycholoog als basisdienstverlening

Universiteiten en hogescholen moeten voldoende psychologen kunnen inzetten zodat elke student binnen de twee weken een afspraak kan vastleggen. Nu moeten studenten vaak veel te lang wachten. Hiervoor kan ook gekeken worden naar laatstejaars psychologie of pedagogische wetenschappen. Daarnaast moet er ook een basisdienstverlening komen van minimum vijf consultaties per academiejaar. Studenten met zware problematieken zullen worden doorverwezen naar reguliere psychologen, zo raken de studentenpsychologen ook niet overbelast.

2)        Vlaanderenbreed inzetten op online zelfhulp

Uit het succes van de online zelfhulp, ook tijdens de COVID-19-crisis, moeten nu lessen worden getrokken, vinden Warnez en Schryvers. “Online zelfhulp is meer toegankelijk en is bovendien tijd- en plaatsonafhankelijk. Verschillende hoger onderwijsinstellingen hebben zich hiervoor al ingezet.” Daarbij verwijzen de parlementsleden naar het platform www.studerenzonderblokkeren.be dat al vijf jaar geleden werd ontwikkeld door de Artevelde Hogeschool. “Het is nu aan Vlaanderen om Vlaanderenbreed een initiatief op punt te stellen. Zo kan er één algemeen hulpverleningsplatform ontstaan waarop elke student in Vlaanderen kan terugvallen.”

Onderwijsminister Ben Weyts reageerde in de commissie Onderwijs op 4 maart alvast positief op het voorstel om het zelfhulpplatform ‘studerenzonderblokkeren.be’ uit te rollen. Hij wil de piste onderzoeken.

Lees de conceptnota...