Uit een bevraging van Kind en Gezin bij alle gemeenten, blijkt dat iets meer dan de helft van hen de opstart van een lokaal loket kinderopvang voorbereidt of er al een heeft. In één op de vijf gemeenten is het lokaal loket operationeel. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers aan Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen.

Sinds 1 april 2014 is het nieuwe decreet van kracht dat de opvang regelt van baby’s en peuters die nog niet naar school gaan. Dat decreet stelt onder meer dat er binnen elke gemeente één lokaal loket kinderopvang moet zijn, om de vraag naar en het aanbod aan kinderopvang te coördineren en zo goed mogelijk op elkaar moet afstemmen. Uit de enquête blijkt dat de bestaande lokale loketten kinderopvang vooral informeren over beschikbare opvangplaatsen en inzetten op samenwerking tussen kinderopvang onderling en tussen kinderopvang en toeleiders, zoals OCMW, VDAB, inloopteams enz.

Kind en Gezin deed eind 2016 een bevraging bij alle lokale besturen om deze LLKO’s in kaart te brengen. Daaruit blijkt dat intergemeentelijke lokale loketten eerder uitzonderlijk zijn. 88% is actief op het grondgebied van één gemeente. In de meeste gevallen (63%) is het lokale bestuur zelf trekker van het initiatief, maar soms wordt het LLKO ook getrokken door één of meerdere organisatoren kinderopvang, door het Huis van het Kind of door een speciaal daartoe opgerichte vzw.

De meeste LLKO (44%) kiezen voor een combinatie van een fysiek en een digitaal loket, 19% kiest voor een uitsluitend digitaal loket en 16% voor een uitsluitend fysiek loket.

“Een goed werkend lokaal loket kinderopvang kan de toegankelijkheid van de kinderopvang aanzienlijk versterken,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, “Het is daarom belangrijk dat ook de gemeenten die er nog geen werk van hebben gemaakt, aan de slag gaan.” Vlaams minister Vandeurzen beloofde hieromtrent een sensibiliseringsactie.

“Het kan ook interessant zijn om het lokaal loket kinderopvang in te bedden in het Huis van het Kind,” vindt Schryvers, “Op die manier kunnen beiden elkaar beter onder de aandacht brengen.” 85% van de operationele LLKO die samenwerken met toeleiders, werken op vandaag al samen met een Huis van het Kind.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.