59 procent van de Vlaamse gemeenten heeft momenteel al een Lokaal Loket Kinderopvang, waar gezinnen met vragen naar kinderopvang terecht kunnen. Dat leerde Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag. “Dat is een hele verbetering tegenover drie jaar geleden, maar het kan nog beter,” aldus Schryvers, “Een goed werkend lokaal loket kinderopvang kan de toegankelijkheid van kinderopvang immers sterk verbeteren.”

15-01-2020

Het decreet kinderopvang voor baby’s en peuters geeft de lokale loketten kinderopvang (LLKO) in de gemeenten gestalte. Zo’n lokaal loket heeft verschillende opdrachten. De eerste is alle vragen naar kinderopvang in de gemeente te registreren en te coördineren. De tweede opdracht is om gezinnen binnen een redelijke termijn te informeren over beschikbare opvangplaatsen. Daarvoor dient het lokaal loket samen te werken met alle kinderopvangvoorzieningen op het grondgebied en met organisaties die werken met gezinnen. Tot slot is het de opdracht van het LLKO om het lokaal bestuur, de organisatoren van kinderopvang en Kind en Gezin te informeren over de vragen naar kinderopvang.

Momenteel hebben 177 gemeenten in Vlaanderen een Lokaal Loket Kinderopvang. In totaal zijn er 130 loketten actief, waarvan er 13 een intergemeentelijk werkingsgebied hebben. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister voor Gezin, Wouter Beke. “Dat is beter dan drie jaar geleden, toen was er nog maar in één op de vijf gemeenten een lokaal loket operationeel,” zegt Schryvers, “Nu gaat het al om meer dan de helft (59%).” Daarnaast hebben ook zeker elf gemeenten een aanmelding gedaan voor een lokaal loket, wat betekent dat ze in de opstartfase zitten. Omdat een aanmelding echter niet verplicht is, is het natuurlijk mogelijk dat dit aantal hoger ligt. “Het gaat dus zeker de goede kant op,” aldus Schryvers.

Tijdens de voorbije crisismaanden is herhaaldelijk een beroep gedaan op de lokale loketten om een coördinerende rol op te nemen in het verzekeren van opvang voor ouders die daar nood aan hebben. In gemeenten zonder lokaal loket, werd een oproep gedaan om een lokaal contactpunt kinderopvang aan te duiden. De komende maanden zal er vanuit Vlaanderen actief worden ingezet op het sensibiliseren en informeren van deze gemeenten om verdere stappen te zetten in het oprichten van een volwaardig Lokaal Loket Kinderopvang.

“Een goed werkend lokaal loket kinderopvang kan de toegankelijkheid van de kinderopvang aanzienlijk versterken, en de zoektocht voor ouders die op zoek zijn naar een plaatsje vergemakkelijken,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, “Bovendien kunnen de gegevens vanuit de lokale loketten zeer nuttig zijn voor Vlaanderen om te bepalen waar de nood aan kinderopvang het grootst is en dus op welke regio’s het uitbreidingsbeleid best wordt toegespitst. Om al die redenen is het dan ook belangrijk dat ook de gemeenten die er nog geen werk van hebben gemaakt, aan de slag gaan.”