Sinds mei 2017 kan de huisarts zijn patiënten doorverwijzen naar een beweegcoach die tips geeft over hoe men meer beweging kan inbouwen in het dagelijks leven. Momenteel zijn er al in 181 gemeenten coaches actief, dat is 60 procent van de Vlaamse gemeenten. Zo’n 4.000 mensen kregen reeds een verwijsbrief. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen.

Het project ‘Bewegen op verwijzing’ houdt in dat huisartsen patiënten met een gezondheidsrisico kunnen doorverwijzen naar een beweegcoach. Die coach helpt de doorverwezen mensen om meer te bewegen, onder meer door samen een beweegplan op maat te maken. De coach kan vertrekken vanuit het lokaal beweegaanbod, maar kan ook kleine aanpassingen in de levensstijl van de betrokkene voorstellen.

Binnen het project krijgt een deelnemer tot zeven uur individuele beweging per jaar die hij of zij kan opnemen per kwartier individuele of groepscoaching. “De bedoeling van de methodiek is om van de deelnemers ‘bewegers’ te maken die zonder de hulp van de coach actief blijven,” verduidelijkt Schryvers die als OCMW-voorzitter in Zoersel ook daar, in samenwerking met Schoten, het project lanceerde.

Momenteel zijn er in 181 gemeenten coaches actief. Tussen mei 2017 en eind november 2018 maakten huisartsen online 3.845 verwijsbrieven op. “De artsen kunnen dat echter ook via hun eigen software of op papier doen, dus het precieze aantal mensen dat naar een beweegcoach is doorverwezen ligt wellicht nog hoger,” aldus Schryvers. Vooral in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen krijgen patiënten beweging voorgeschreven.

 

Aantal online verwijsbrieven 2018

Antwerpen

Brussel

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

972

210

125

880

464

324

 

Een kwartier individuele coaching kost vijf euro. Voor een kwartier groepscoaching betaalt men één euro. Mensen met een verhoogde tegemoetkoming hebben recht op extra korting zodat de tarieven komen op respectievelijk één euro en een halve euro per kwartier. Van de deelnemers in 2017 (479) kon 39,9% beroep doen op een coach aan een voordeliger tarief.