Vorig jaar vonden 32 buitenlandse kinderen een nieuwe thuis bij een gezin in Vlaanderen door bemiddeling van een dienst voor interlandelijke adoptie. Dat is bijna de helft van het aantal interlandelijke adopties in 2017 en een historisch laag cijfer, zo blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. “In deze omstandigheden is het bundelen van expertise en middelen de enige piste om kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen blijven garanderen,” stelt Schryvers die haar pleidooi herhaalt voor een nauwere samenwerking tussen de Vlaamse adoptiediensten.

Het aantal interlandelijke adopties ligt al jaren in dalende lijn. In 2012 werden in Vlaanderen nog 122 kinderen vanuit het buitenland geadopteerd. Ook toen al was er sprake van een dalende trend. Na 2012 - het jaar waarin het parlement een nieuw decreet op interlandelijke adoptie goedkeurde - ging het aantal interlandelijke adopties nog verder naar beneden. Vanaf 2013 waren het er nooit meer dan een zeventigtal en in 2018 is er sprake van een historisch laag cijfer, amper een kwart van het aantal in 2012.

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2107

2018

Aantal interlandelijke adopties in Vlaanderen

122

73

61

71

62

59

32

 

De 32 interlandelijk geadopteerde kinderen in 2018 zijn afkomstig uit twaalf verschillende landen (Bulgarije, Burkina Faso, China, Filipijnen, Haïti, India, Kazachstan, Portugal, Thailand, Verenigde Staten, Vietnam, Zuid-Afrika) en waren op het moment van adoptie tussen 0 en 12 jaar. 18 van hen hadden één of meerdere specifieke ondersteuningsbehoeften. Er gebeurden niet alleen veel minder adopties in 2018, ook een aantal kanalen bleven inactief of werden volledig stopgezet. Vanuit Chili, Ethiopië, Guinee en Polen werden in 2017 nog wel kinderen geadopteerd, maar in 2018 niet meer.

“Het aantal interlandelijke adopties is de afgelopen jaren wereldwijd sterk gedaald en dat zal de komende jaren wellicht niet opnieuw spectaculair toenemen,” aldus Schryvers, “De oorzaken zijn velerlei, onder meer omdat er meer wordt ingezet op opvang in de herkomstlanden. Het aantal kinderen dat geadopteerd wordt vanuit eenzelfde kanaal is ook heel beperkt. Er worden wel nieuwe kanalen onderzocht, maar dat vraagt veel expertise en tijd. Daarom is het aangewezen dat de drie adoptiediensten die in Vlaanderen actief zijn hun werking beter op elkaar afstemmen en onderzoeken hoe een nauwe samenwerking gerealiseerd kan worden. Alleen zo kan de noodzakelijke deskundigheid behouden blijven.”

Schryvers deed al in het voorjaar van 2016 een oproep tot meer samenwerking en onderzoek naar een volledige fusie. Dat deed ze via een conceptnota omtrent interlandelijke adoptie die toen werd besproken in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. In een resolutie waarvan zij hoofdindiener was, en die op 7 maart 2018 in de plenaire vergadering werd goedgekeurd, werd de Vlaamse Regering gevraagd een traject uit te zetten dat de verschillende adoptiediensten aanspoort hun werking beter op elkaar af te stemmen en te onderzoeken hoe een nauwe samenwerking kan gerealiseerd worden.

“De evolutie van interlandelijke adoptie toont aan dat dit meer dan ooit nodig is,” zo bepleit Schryvers. “In het geval van nauwere samenwerking en eventuele fusie, zijn er bijvoorbeeld op het vlak van accreditering nog enkele uitdagingen. In een aantal landen is dit immers specifiek gekoppeld aan de dienst. In de evolutie naar een nauwere samenwerking of zelfs centralisatie zal grondig onderzoek moeten gebeuren naar hoe de continuïteit van de werking, de contacten met en controle over de verschillende kanalen en overheden gewaarborgd kunnen blijven,” benadrukt Schryvers, “maar ik ben ervan overtuigd dat dit de enige manier is om naar de toekomst toe interlandelijke adopties met de nodige deskundigheid, zekerheid en betaalbaarheid te kunnen uitvoeren.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.