Sinds 1 januari ’19 is het nieuwe huurdecreet van kracht. Daarin staan ook enkele bepalingen voor huurcontracten van studentenkamers. Huurovereenkomsten gesloten voor 1 januari 2019 (al dan niet uitdrukkelijk of stilzwijgend verlengd), blijven onder toepassing vallen van het oude (federale) woninghuurrecht.

Al jaren volgt Katrien Schryvers de problematiek van de huur van studentenkamers van kortbij op. Omdat er geen specifieke regelgeving rond bestond, viel de huur van een kot onder het zogenaamd gemeen recht, dat geenszins was voorzien op de specifieke problematieken voor studentenkamers. Om een aantal knelpunten aan te kaarten en voorstellen tot oplossing te formuleren diende Katrien in 2015 een conceptnota in. De nota handelt onder meer over de huurwaarborg, de duur, hernieuwing en opzeggingsmogelijkheden van de huurovereenkomst, de kwaliteitsnormen voor een kot, de huurlasten… 

Via het invoegen van een specifiek luik 'huur van studentenkamers' in het nieuwe decreet Woninghuur, wordt voor aantal van de problemen die ik herhaaldelijk aanhaalde, een oplossing geboden. 

Zo moet een student die zijn studies stopzet of die één van zijn ouders verliest, niet het volledige contract uitdoen. In dat geval kan er opgezegd worden met een opzeggingstermijn van twee maanden. Zo kan de student sneller vertrekken én heeft de verhuurder toch ook tijd om een andere student te zoeken, bijvoorbeeld iemand die een Erasmusprogramma volgt of iemand die stage loopt voor een gedeelte van het academiejaar.

Wanneer een student overlijdt zal, analoog aan de regelgeving voor andere huurcontracten, de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden worden de eerste dag van de maand volgend op de maand van het overlijden.

De student zal zonder opzeggingstermijn en zonder opzeggingsvergoeding het huurcontract kunnen beëindigen tot drie maand vóór de inwerkingtreding van de overeenkomst. Als de student de huur beëindigt minder dan drie maanden vóór de inwerkingtreding van het contract, zal hij een opzeggingsvergoeding van twee maanden huur moeten betalen.

Een belangrijke nieuwigheid is dat voortaan enkel nog de kosten van telecom, energie en water afzonderlijk kunnen worden doorgerekend aan de student. De huurprijs wordt met andere woorden een all-in pakketprijs. Op die manier wordt een objectieve vergelijking van huurprijzen mogelijk en komt de student niet meer voor te grote verrassingen te staan door te hoge en niet gecalculeerde afrekeningen.

Voor verhuring van studentenkamers zal de huurwaarborg niet stijgen tot drie maand huur, maar blijft deze op maximaal twee maanden huur, te storten op een rekening of te voorzien via een zakelijke zekerheidsstelling bij een financiële instelling.

De overdracht van huur of onderhuring wordt mogelijk wanneer de student deelneemt aan een stage of een uitwisselingsproject, en voor zover de verhuurder zich niet verzet omwille van zogenaamde gegronde reden.  Een studentenhuurovereenkomst wordt ook nooit stilzwijgend verlengd.

Wanneer een student hetzelfde kot verschillende jaren na elkaar huurt, kan de basishuurprijs van een volgend contract niet hoger zijn dan de bij de initiële huurovereenkomst bepaalde huurprijs. Er kan enkel sprake zijn van indexatie.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.