Het aantal leerlingen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs dat omwille van een plaatsing in een pleeggezin een schooltoeslag geniet, is op zeven schooljaren tijd met ruim de helft gestegen. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op parlementaire vragen aan minister Beke. Bovendien genieten nu ook meer dan tweehonderd bijkomende kinderen die langer dan een jaar in pleegzorg verblijven van een schooltoeslag, dankzij een parlementair initiatief van Schryvers.

Voor kinderen en jongeren die tijdelijk niet meer in het eigen gezin kunnen blijven, is pleegzorg de eerste te overwegen hulpverleningsvorm. Sinds het decreet van 2012, waarvan Vlaams parlementslid Katrien Schryvers de hoofdindiener was, krijgen pleegouders heel wat bijkomende ondersteuning. Dat heeft mee gezorgd voor een aanzienlijke stijging van het aantal pleeggezinnen.

Eén van die ondersteuningsmaatregelen is het automatisch recht op een volledige schooltoeslag of selectieve participatietoeslag, zoals die sinds 2019-2020 deel uitmaakt van het Groeipakket, voor pleegkinderen en pleeggasten die ten minste een jaar in een pleeggezin verblijven. “Oplopende studiekosten mogen immers geen beletsel vormen om de pleegzorg voort te zetten”, zegt Schryvers daarover.

Toename met de helft

Deze regeling trad in werking vanaf het schooljaar 2014-2015. Sindsdien is het aantal pleegkinderen en -gasten die schoollopen in het basis- of secundair onderwijs en voor wie een schooltoeslag of een selectieve participatietoeslag wordt toegekend, gestegen van 2.682 tot 4.088 in het schooljaar 2021-2022. Dat is een stijging met 1.406 dossiers of 52,4 procent.

Schooljaar

 

 

Kleuteronderwijs

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Totaal

2014-2015

411

1.125

1.146

2682

2015-2016

471

1.280

1.280

3031

2016-2017

461

1.284

1.391

3136

2017-2018

449

1.306

1.485

3240

2018-2019

489

1.437

1.640

3566

2019-2020

630

1.529

1.754

3913

2020-2021

595

1.496

1.771

3862

2021-2022

604

1.602

1.882

4.088

Toename

+ 47%

+ 42,4%

+ 64,2%

+ 52,4%

 

Bijkomend 226 pleegkinderen krijgen schooltoeslag dankzij aanpassing decreet

Op initiatief van Schryvers werd vorig jaar een aanpassing aan de regelgeving goedgekeurd die ervoor zorgt dat ook wanneer het pleegkind van pleeggezin verandert, het recht op studiefinanciering blijft gelden. Voorheen kon de schooltoeslag enkel worden toegekend als het pleegkind minstens een jaar in hetzelfde pleeggezin verbleef. Vanaf 1 september 2021 is het recht op de selectieve participatietoeslag echter ook gegarandeerd wanneer een pleegkind in de loop van het schooljaar van pleeggezin verandert, maar de pleegzorg in totaal wel minstens een jaar duurt.

Het gevolg van deze aanpassing van het decreet is dadelijk voelbaar. Hierdoor krijgen dit schooljaar maar liefst 226 bijkomende pleegkinderen een schooltoeslag toegekend. “Deze kleine ingreep in de regelgeving heeft dus effect op heel wat pleeggezinnen. Zij krijgen nu allemaal extra ondersteuning”, concludeert Schryvers tevreden, “Terwijl voordien bepaald was dat pleeggezinnen een automatisch recht kregen op een schooltoeslag wanneer een pleegkind minstens een jaar in hetzelfde pleeggezin verbleef, geldt dit nu ook wanneer een kind van pleeggezin verandert. Door het schrappen van één woord, nl ‘hetzelfde’ realiseren we in de praktijk een groot verschil voor meer dan 200 pleegkinderen en pleeggezinnen. En dat is meer dan terecht! Mensen die als pleeggezin hun huis en hun hart openstellen voor kinderen en jongeren in moeilijke thuissituaties verdienen niet enkel veel respect, maar ook concrete ondersteuning.”